Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop.

Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via AfvoerAanvoergebied), Metadata

Watersysteem

PeilafwijkingGebied, PeilgebiedPraktijk


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Af-/Aanv.Geb.

Vlak

Gebied

Aanvoergebied

Afvoergebied

Deelstroomgebied

INSPIRE

DrainageBasin

Vlak

Hydrography

RiverBasin


Komt voor in  

Legger

nvt

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


AfvoergebiedAanvoergebied  

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

SoortAfvoerAanvoergebied

Een aanduiding voor het soort af-/aanvoergebied.  

TypeAfvoerAanvoergebied


Aquo

Watersysteem

ordeCode

Getal (of code) waarmee de mate van aftakking/scheiding in een afwateringsgebied-systeem wordt weergegeven.

String


Inspire

Watersysteem

ordeScope

Scope van de bepaling van de ordeCode.

OrdeScopeWatersysteem

ordeScope

Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode.

OrdeSystematiekWatersysteem

gerelateerdAfaanvoergebied

Een kleiner deelbekken in een groter bekken.

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Af-/aanvoergebied. In te vullen op basis van topologie.

Integer


Inspire

Watersysteem

ontstaanswijze

Ontstaanswijze van het af-/aanvoergebied (natuurlijk of door de mens gemaakt).

Ontstaanswijze


Inspire

Watersysteem

waterafvoer

De oppervlaktewaterafvoer(en) van een afwateringsgebied.

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie.

Integer


Inspire

Watersysteem

oppervlakte

De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied

Wordt afgeleid op basis van de (vlak)geometrie

Double

m2

Aquo

Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem


AfvoerAanvoergebied

De AbstractClass AfvoerAanvoergebied bevat nog geen attributen. Deze is toegevoegd met het oog op de toekomst.