Regenwaterbuffer

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een regenwaterbuffer is een opvangbassin dat bij hevige regen het teveel aan water tijdelijk opvangt en geleidelijk weer loost.

Herkomst definitie: Project

Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Watersysteem

RegenwaterbufferCompartiment


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortRegenwaterbuffer

Een aanduiding voor de type van de regenwaterbuffer.

TypeRegenwaterbufferWatersysteem

aantalCompartimenten

Een aanduiding voor het aantal compartimenten per regenwaterbuffer.

SmallIntegerWatersysteem

actueelVolume

Een aanduiding voor de actuele volume.

DoubleWatersysteem

bodemafdichting

Een aanduiding voor de aanwezigheid van een bodemafdichting.

JaNeeWatersysteem

infiltratievoorziening

Een aanduiding voor de aanwezigheid van een infiltratievoorziening.

JaNeeWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem