Domeinen

Previous

Inleiding

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan


A

AandrijvingPomp

AardOnderhoudsplicht

Afsluitwijzen

B

Bedieningsplichtige

Bedieningsverplichting

Bevaarbaarheidsklassen

BgtStatus


C

Categorie

CategorieOppervlaktewater

CategorieWaterkeringstelsel


D

Dijkopbouw

Dimensie

E

Eenheidpeil

F

FunctieAfsluitmiddel

FunctieGemaal

FunctieOppervlaktewater

FysiekVoorkomenBegroeidterrein

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus


G

GedragGraszode

GrasKwaliteit

GrondsoortZode


H

I

InwinnendeInstantie

InwinningsMethode

J

J_N_of_Onbekend

JaNee

JaNeeNvt


K

KleiKwaliteit

KRWstatus

KRWwatertype

L


M

MateAangetastOppervlak

MateriaalAfsluitmiddel

MateriaalBekledingBasismateriaal

MateriaalBekledingGeotextiel

MateriaalBekledingToplaagAsfalt

MateriaalBekledingToplaagGras

MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

MateriaalDrainageBuis

MateriaalGordingen

MateriaalKunstwerk

MateriaalZinkstuk

MetingKwantiteitEenheid


N

Niveau

NormGroep

NormKader

O

Onderhoudsplichtige

Onderlaag

Ontstaanswijze

P

QR

ReferentievlakkenDieptematen


S

SoortKwantiteitsmeting

SoortNatuurlijkeOever

Status

StatusPlus


T

TypeAfvoerAanvoergebied

TypeBekledingLaag

TypeBodemlaag

TypeBrug

TypeConstructieOpbouw

TypeFilterlaag

TypeFunctioneelGebied

TypeFunctioneelGebiedPlus

TypeInvloedslijn

TypeInwinningsmethode

TypeKernopbouw

TypeKruising

TypeKunstwerk

TypeKunstwerkPlus

TypeKwelscherm

TypeMeetnet


T

TypeOndergrond

TypeOndersteunendWaterdeel

TypeOverbruggingsdeel

TypeOvergangsconstructie

TypePaalIMGeo

TypeParameter

TypePeilgebied

TypePeilmerk

TypeProfielKenmerk

TypeProfielpunt

TypePut

TypePutPlus

TypeReferentielijn

TypeReferentiestelsel

TypeRegelbaarheid

TypeScheiding


T

TypeSluis

TypeStreefpeil

TypeStuw

TypeVegetatieObjectIMGeo

TypeVerdediging

TypeVispassage

TypeVuilvang

TypeWandconstructie

TypeWater

TypeWaterinrichtingPlus

TypeWaterkerendeConstructie

TypeWaterkeringsectie

TypeWaterkeringstelsel

TypeWaterPlus

TypeWetverordening


UV

Vormen


W

WaarOnwaar

Waterbeheerder

WaterstaatkundigeZonering

WatertypeKwalitatief

WatertypeKwantitatief

WelGeen

WindstreekMuurvlak


XYZAandrijvingPomp

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Aandrijving pomp

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

soortAandrijving

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vijzelgemaal

2

Centrifugaal

3

Schroefcentrifugaal

4

Schroef

5

Diesel

6

Elektrisch

7

Wind

8

Zonne-energie

9

Axiaal

10

Halfaxiaal

11

Radiaal

97

Ntb

98

Overig

99

Onbekend
AardOnderhoudsplicht

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplicht aard

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsverplichting

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoofdwaterkering

2

waterkering

3

hoofdwatergang

4

watergang

5

kunstwerk

6

bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering

99

onbekend
Afsluitwijzen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Afsluitwijzen

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

deur

2

schotbalk sponning

3

zandzakken

4

schuif

5

terugslagklep

6

tolklep

97

niet afsluitbaar

98

overig

99

onbekendBedieningsplichtige

Naar: Inleiding domeinenBeschrijving

Definitie

Bedieningsplichtige

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsplichtige

1Attributen

Omschrijving

Waarde

Waterschap

1

Gemeente

2

Provincie

3

Overige

4
Bedieningsverplichting

Naar: Inleiding domeinenBeschrijving

Definitie

Bedieningsverplichting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsverplichting

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bediening kunstwerk        
Bevaarbaarheidsklassen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Bevaarbaarheidsklassen

Herkomst definitie

Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vaarweg

vaarwegKlasse

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

0

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Va

Va

Va+zeevaartuigen

Va+zeevaartuigen

Vb

Vb

Vb+zeevaartuigen

Vb+zeevaartuigen

VIa

VIa

VIa+zeevaartuigen

VIa+zeevaartuigen

VIb

VIb

VIb+zeevaartuigen

VIb+zeevaartuigen

VIc

VIc

VIc+zeevaartuigen

VIc+zeevaartuigen
BgtStatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

BGT Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

BGTStatus


FunctioneelGebied

BGTStatus


Kunstwerkdeel

BGTStatus


OnbegroeidTerreindeel

BGTStatus


OndersteunendWaterdeel

BGTStatus


Overbruggingsdeel

BGTStatus


Paal

BGTStatus

1

Put

BGTStatus


VegetatieObject

bgtStatus

1

Verdediging

BGTStatus


Vuilvang

BGTStatus


Waterdeel

BGTStatus
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bestaand
Categorie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Categorie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

categorie

nvt

Stuw

categorie

nvt

Tunnel

categorie

nvt

DuikerSifonHevel

categorie

nvt

Gemaal

categorie

nvt

Vispassage

categorie

nvt

Coupure

categorie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Categorie A (primair)

2

Categorie B (primair)

3

Categorie C (primair)

4

Categorie D (primair)

5

Boezemkade (regionaal)

6

Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal)

7

Compartimenteringskering (regionaal)

8

Voorlandkering en zomerkade (regionaal)

9

Overige waterkering
CategorieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Oppervlakte water categorieën

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

categorieOppwaterlichaam

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

primair

2

secundair

3

tertiair

99

overigCategorieWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Categorie Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

categorieWaterkeringstelsel

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Primair

2

Regionaal

3

Overig
Dijkopbouw

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):

gk:        geen klei, alleen zand

kl:        kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding

kk:        kleikern (geen zand)

zs:          zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen        kleilaag of kleikern)

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeDijkopbouw

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

kk

kleikern (geen zand)

gk

geen klei, alleen zand

zs

zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern)

kl

kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding
Dimensie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Dimensie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

dimensie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

2

2D

3

3D
Eenheidpeil

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Eenheidpeil

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

eenheid

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

mNAP
FunctieAfsluitmiddel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Functies voor afsluitmiddelen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel        

functieAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Inlaat

2

Aflaat

3

In- en aflaat

4

Kerend

99

Onbekend
FunctieGemaal

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Functie Gemaal

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Gemaal

functieGemaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aanvoergemaal

2

Afvoergemaal

3

Opmaling

4

Onderbemaling

5

Af- en Aanvoergemaal

6

Noodpomp

99

Onbekend
FunctieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Functies voor oppervlaktewateren

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObjectDeel

functieOppervlaktewaterdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Water voor karperachtigen

2

Water voor zalmachtigen

3

Water voor schelpdieren

7

Basiskwaliteit

8

Middelste ecologische doelstelling

9

Hoogste ecologische doelstelling

10

Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd

15

Landschappelijke functie

20

Drinkwater direct

21

Drinkwater oeverinfiltratie

22

Drinkwater overig infiltratie

23

Water voor verdrenking

24

Beregingswater

25

Zwemwater

26

Recreatiewater

27

Sierwater (stedelijk gebied)

30

Sportvisserij

31

Beroepsvisserij

40

Olie- en gaswinning

41

Zandwinning

42

Grindwinning

43

Energievoorziening

50

Scheepvaart, beroeps

51

Scheepvaart, recreatie

52

Jachthavens

53

Woonschepen, ligplaats

55

Peilbeheersing, agrarisch

56

Peilbeheersing, bebouwing

60

Leveren van koelwater

61

Leveren van proceswater

62

Leveren van gasbronwater

63

Leveren van was- en spoelwater

70

Ontvangen van polderwater

71

Ontvangen van boezemwater

72

Ontvangen van kwelwater

73

Ontvangen van regenwater

74

Ontvangen van perceelwater

75

Ontvangen van koelwater

76

Ontvangen van gasbronwater

77

Ontvangen van was- en spoelwater

78

Ontvangen van effluenten

79

Ontvangen van huishoudelijk afvalwater

80

Ontvangen van industrieel afvalwater

81

Ontvangen van rioolwater

82

Ontvangen van regenwaterlozingen

83

Ontvangen van overstortwater

84

Ontvangen van infiltratiewater

93

Waternatuur

94

Verweven

95

Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven

96

Kano vaarwater

97

Ontvangen van slib

98

Ontvangen van puin

99

Geen functie of onbekende functieFysiekVoorkomenBegroeidterrein

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Fysiek voorkomen begroeid terrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel        

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

loofbos

2

gemengd bos

3

naaldbos

4

heide

5

struiken

6

houtwal

7

duin

8

grasland overig

9

moeras

10

rietland

11

kwelder

12

fruitteelt

13

boomteelt

14

bouwland

15

grasland agrarisch

16

groenvoorziening

17

transitie
FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

akkerbouw

2

braakliggend

3

vollegrondsteelt

4

bollenteelt

5

bosplantsoen

6

gras- en kruidachtigen

7

planten

8

struikrozen

9

heesters

10

bodembedekkers

11

laagstam boomgaarden

12

hoogstam boomgaarden

13

wijngaarden

14

klein fruit

15

griend en hakhout

16

open duinvegetatie

17

gesloten duinvegetatie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenonbegroeidterrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

erf

2

gesloten verharding

3

open verharding

4

half verhard

5

onverhard

6

zand

7

transitie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

strand en strandwal

2

zandverstuiving

3

asfalt

4

cementbeton

5

kunststof

6

betonstraatstenen

7

gebakken klinkers

8

tegels

9

sierbestrating

10

beton element

11

grasklinkers

12

schelpen

13

puin

14

grind

15

gravel

16

boomschors

17

zand
GedragGraszode

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Gedrag Graszode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

gedragGraszodeBuitentalud

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed

2

Onvoldoende

99

Onbekend
GrasKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Gras Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grasKwaliteit

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Voldoet

2

Voldoet nietGrondsoortZode

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Grondsoort Zode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grondsoortZode

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Klei

2

ZandInwinnendeInstantie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Inwinnende instantie

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinnendeInstantie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

W0151

Waterschap Groot Salland

W0152

Waterschap Rijn en IJssel

W0155

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

W0372

Hoogheemraadschap van Delfland

W0539

Waterschap De Dommel

W0585

Waterschap Roer en Overmaas

W0616

Hoogheemraadschap van Rijnland

W0621

Waterschap Rivierenland

W0636

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

W0638

Waterschap Peel en Maasvallei

W0646

Waterschap Hunze en Aa's

W0647

Waterschap Noorderzijlvest

W0648

Waterschap Reest en Wieden

W0650

Waterschap Zuiderzeeland

W0651

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

W0652

Waterschap Brabantse Delta

W0653

Wetterskip Fryslân

W0654

Waterschap Aa en Maas

W0655

Waterschap Hollandse Delta

W0656

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

W0659

Waterschapsbedrijf Limburg

W0661

Waterschap Scheldestromen

W0662

Waterschap Vallei en Veluwe

W0663

Waterschap Vechtstromen
InwinningsMethode

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

InwinningsMethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinningsMethode

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitie
J_N_of_Onbekend

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Ja, nee of onbekend

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

DuikerSifonHevel

indPeilRegulPeilScheidend

nvt

Doorstroomopening

indicatieDoorvaarbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee

o

onbekendJaNee

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Ja of nee

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

opTalud


BegroeidTerreindeel

inOnderzoek


Bergingsgebied

bijWetVastgesteld


HydroObject

ruimtelijkeAfbakeningBekend


HydroObject

getijdeBeinvloed

n

Kunstwerkdeel

IndicatieWaterkerend


OnbegroeidTerreindeel

opTalud


OnbegroeidTerreindeel

inOnderzoek


OndersteunendWaterdeel

inOnderzoek


Plaatsbepalingspunt

inOnderzoek

j

Referentiepunt

fysiekAanwezig


Regenwaterbuffer

infiltratievoorziening


Regenwaterbuffer

bodemafdichting


ToplaagSteenzetting

ingewassen


Waterdeel

inOnderzoekAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee
JaNeeNvt

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Ja Nee Nvt

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

indicatieWaterkerend

nvt

DuikerSifonHevel

indicatieWaterkerend

nvt

Gemaal

indicatieWaterkerend

nvt

Sluis

indicatieWaterkerend

nvt

Stuw

indicatieWaterkerend

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Ja

2

Nee

3

Niet van toepassing
KleiKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Klei Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalSteenzetting

kleikwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed erosiebestendig

2

Matig erosiebestendig

3

Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag.
KRWstatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

KRWstatus

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppervlaktewaterStilstaand

statusKRW

nvt

KRWOppervlaktewaterStromend

statusKRW

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K

Kunstmatig

N

Natuurlijk

S

Sterk veranderd
KRWwatertype

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

KRWwatertype

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppervlaktewaterStilstaand

typologieHuidig

nvt

KRWOppervlaktewaterStilstaand

typologieRefNatuurlijk

nvt

KRWOppervlaktewaterStromend

typologieHuidig

nvt

KRWOppervlaktewaterStromend

typologieRefNatuurlijk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K0

Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzone

K1

Open polyhalien kustwater

K2

Beschut polyhalien kustwater

K3

Euhalien kustwater

M1a

Zoete gebufferde sloten

M1b

Niet-zoete gebufferde sloten

M2

Zwak gebufferde sloten (poldersloten)

M3

Gebufferde (regionale) kanalen

M4

Zwak gebufferde (regionale) kanalen

M5

Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd

M6a

Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart

M6b

Grote ondiepe kanalen met scheepvaart

M7a

Grote diepe kanalen zonder scheepvaart

M7b

Grote diepe kanalen met scheepvaart

M8

Gebufferde laagveensloten

M9

Zwak gebufferde hoogveen sloten

M10

Laagveen vaarten en kanalen

M11

Kleine ondiepe gebufferde plassen

M12

Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)

M13

Kleine ondiepe zure plassen (vennen)

M14

Grote ondiepe gebufferde plassen

M16

Diepe gebufferde meren

M17

Diepe zwakgebufferde meren

M18

Diepe zure meren

M19

Diepe meren in open verbinding met rivier

M20

Matig grote diepe gebufferde meren

M21

Grote diepe gebufferde meren

M22

Kleine ondiepe kalkrijke plassen

M23

Grote ondiepe kalkrijke plassen

M24

Diepe kalkrijke meren

M25

Ondiepe laagveenplassen

M26

Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen

M27

Matig grote ondiepe laagveenplassen

M28

Diepe laagveenmeren

M29

Matig grote diepe laagveenmeren

M30

Zwak brakke wateren

M31

Kleine brakke tot zoute wateren

M32

Grote brakke tot zoute meren

O1

Estuarium met beperkt getijverschil

O2

Estuarium met matig getijverschil

R1

Droogvallende bron

R2

Permanente bron

R3

Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand

R4

Permanente langzaam stromende bovenloop op zand

R5

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand

R6

Langzaam stromend riviertje op zand/klei

R7

Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei

R8

Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei

R9

Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R10

Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem

R11

Langzaam stromende bovenloop op veenbodem

R12

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem

R13

Snelstromende bovenloop op zand

R14

Snelstromende middenloop/benedenloop op zand

R15

Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem

R16

Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind

R17

Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R18

Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem
LeggerStatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Status legger

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IMWA_GeoObject

statusLeggerWatersysteem

nvt

IMWA_GeoObject

statusLeggerWaterveiligheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vastgesteld

2

Gewijzigd

3

Verwijderd

4

Niet van toepassing

5

In ontwerp
LokatieGrasbekleding

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Lokatie Grasbekleding

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalGras

lokatieGrasbekleding

nvt

ToplaagGras

lokatieGrasbekleding

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitentalud

2

Binnentalud
MateAangetastOppervlak

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Mate Aangetast Oppervlak

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfaltbekleding

mateAangetastOppervlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTIMateriaalAfsluitmiddel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Afsluitmiddel

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

typeMateriaalAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

HoutMateriaalBekledingBasismateriaal

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

MateriaalBekleding Basismateriaal

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalAsfaltBekl

typeMateriaalBekleding

nvt

BasismateriaalGras

typeMateriaalBekleding

nvt

BasismateriaalSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

44

Klei

45

Veen
MateriaalBekledingGeotextiel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Geotextiel

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

GeotextielSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

42

Vlies

43

Weefsel
MateriaalBekledingToplaagAsfalt

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Asfaltbekleding

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfaltbekleding

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Asfaltbeton

2

Mastiek

3

Dicht steenasfalt

4

Open prefab steenasfaltmatten evt. met wapening, op geotextiel

5

Open steenasfalt

6

Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag)

7

Breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

8

Baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

9

Breuksteen gepenetreerd met asfalt (patroonpenetratie)
MateriaalBekledingToplaagGras

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Gras

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

21

Gezaaid gras

22

Graszoden en graszaad/zoden in kunststofmatten
MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Steenzetting

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

10

Betonblokken met afgeschuinde hoeken met gaten erin

11

Betonblokken zonder openingen

12

Open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal

13

Blokkenmatten zonder openingen als drager materiaal

14

Betonplaten van cementbeton of gesloten colloïdaal beton

15

Colloïdaal beton (open structuur)

16

Betonplaten (prefab)

17

Betonnen doorgroeistenen

18

Grasbetontegels

19

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat)

20

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie)

23

Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen

24

Grof granulair materiaal danwel breuksteen verpakt in gaas

25

Fijn granulair materiaal danwel zand/grind verpakt in gaas

26

Breuksteen (stortsteen)

27

Gezette basalt

28

Gezette polygoonvormige betonzuilen

29

Gezette natuursteen

30

Kruidenvegetatie

31

Koperslak

32

Hoogovenslakken

33

Bak-/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol+zat)/basalt+asfalt

34

Blokkenmatten zonder openingen met of zonder geotextiel

35

Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel
MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Uitvul Filter Vlijlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties


Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FilterlaagAsfaltbekleding

typeMateriaalBekleding

nvt

FilterlaagSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvt

VlijlaagUitvullaagSteenzet

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
MateriaalDrainageBuis

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal DrainageBuis

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Drainagebuis        

typeMateriaalDrainagebuis

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

PVC

2

Polyethyleen

3

Polypropyleen

4

Aardewerk

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalGordingen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Gordingen

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Beton

2

Staal

3

Hout

99

OnbekendMateriaalKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materialen voor kunstwerken

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

soortMateriaal

nvt

Brug

soortMateriaal

nvt

DuikerSifonHevel

soortMateriaal

nvt

Stuw

soortMateriaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aluminium

2

asbestcement

3

beton

4

gegolfd plaatstaal

5

gewapend beton

6

gietijzer

7

glad staal

8

glas

9

grasbetontegels

10

hout

11

ijzer

12

koper

13

kunststof

14

kunststoffolie

15

kurk

16

lood

17

metselwerk

18

plaatstaal

19

puinsteen

20

PVC

21

staal

22

steen

23

voorgespannen beton

24

riet en/of biezen

25

zand

26

gips

28

roestvrij staal

27

gres

29

veen

30

klei

31

lokale bodemsoort
MateriaalZinkstuk

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Materiaal Zinkstuk

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Zinkstuk

typeMateriaalZinkstuk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Rijsscherm

99

Overig
MetingKwantiteitEenheid

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Meting kwantiteit eenheid

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

eenheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Meter
Niveau

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Niveau

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

niveau

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

op maaiveld

2

boven maaiveld

3

onder bodem/maaiveld
NormGroep

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Norm Groep

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normGroep

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Landelijke normering primaire waterkeringen

2

Normering regionale waterkeringen

3

Normering overige waterkeringen
NormKader

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Norm Kader

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normKader        

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterwet

2

Provinciale verordening

3

Omgevingsverordening

4

Waterverordening

5

Keurverordening
Onderhoudsplichtige

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplichtige

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsplichtige

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterschap

2

Gemeente

3

Provincie

4

Aanliggende eigenaar
Onderlaag

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Onderlaag

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

onderlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Geotextiel

2

Filter

3

Klei
Ontstaanswijze

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Ontstaanswijze

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ontstaanswijze

nvt

HydroObject

ontstaanswijze

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Natuurlijk

2

Door de mens gemaaktPercentage

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Percentage

Herkomst definitie

nvt

Type domein

RangeDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

nvt


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalGras

percentageWaterLiquid

nvt

BasismateriaalGras

percentageZand

nvt

BasismateriaalGras

percentageHumus

nvt

BasismateriaalGras

percentageWaterPlastic

nvt

BasismateriaalGras

percentageKalk

nvt

BasismateriaalGras

percentageLutum

nvt

BasismateriaalSteenzetting

korrelverdelingKleilaag

nvt

BasismateriaalSteenzetting

korrelverdelingZandlaag

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

gewenstPercentageMortel

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

percentageBitumen

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

percentageZand

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

percentageSteenslagGrind

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

percentageVulstof

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

percentageHolleruimte

nvt

ToplaagSteenzetting

relatiefOpenOppervlak

nvtAttributen

Niet van toepassing
Persistentie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Persistentie

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

persistentie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

droog

2

kortstondig

3

afwisselend

4

continue
Planstatus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Planstatus

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IMWA_GeoObject

statusObject

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

planvorming

3

gerealiseerd

4

buiten bedrijf

5

niet meer aanwezig

7

Te verwijderen

98

onbekend
ProfielSoort

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

soortProfiel

nvt

NormGeparamProfiel

soortProfiel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

profiel oppervlaktewater

2

geotechnisch profiel

3

dwarsprofiel waterkering

4

lengteprofiel waterkering

5

dwarsprofiel oppervlaktewater

6

lengteprofiel oppervlaktewater
ReferentievlakkenDieptematen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Referentievlakken voor dieptematen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MeetlocatieProfiel

referentievlak

nvt

NormGeparamProfiel

referentievlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

NAP

2

KP (Kanaalpeil)

3

SP (Stuwpeil)

4

MP (Meerpeil)
SoortKwantiteitsmeting

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Soort Kwantiteitsmeting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

soortKwantiteitsmeting

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
SoortNatuurlijkeOever

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Soort Natuurlijke Oever

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NatuurvriendelijkeOever

soortNatuurvriendelijkeOever

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst
Status

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

bestaand
StatusPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Statusplus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

plan

2

historie
TypeAfvoerAanvoergebied

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeAfvoerAanvoergebied

Herkomst definitie

project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

SoortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bemalingsgebied

2

Afvoergebied

3

Deelstroomgebied

4

Afwateringsgebied

5

Afwateringseenheid

99

Overig
TypeBekledingLaag

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type BekledingLaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afwerkingslaag

typeBekledingLaag

7

BasismateriaalAsfaltBekl

typeBekledingLaag

6

BasismateriaalGras

typeBekledingLaag

6

BasismateriaalSteenzetting

typeBekledingLaag

6

FilterlaagAsfaltbekleding

typeBekledingLaag

3

FilterlaagSteenzetting

typeBekledingLaag

3

GeotextielSteenzetting

typeBekledingLaag

5

Slijtlaag

typeBekledingLaag

8

ToplaagAsfaltbekleding

typeBekledingLaag

1

ToplaagGras

typeBekledingLaag

1

ToplaagSteenzetting

typeBekledingLaag

1

VlijlaagUitvullaagSteenzet

typeBekledingLaag

2Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Toplaag

2

Uitvullaag

3

Filter

4

Vlijlaag

5

Geotextiel

6

Basismateriaal

7

Afwerkingslaag

8

Slijtlaag
TypeBodemlaag

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Bodemlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bodemlaag

typeBodemlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Nog geen domein beschikbaar
TypeBrug

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Brug soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Brug

soortOverspanning

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vrije overspanning

2

overspanning via tussenpunten

3

overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel

4

overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten

98

overig

99

onbekendTypeConstructieOpbouw

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Constructie Opbouw

Herkomst definitie

WTI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfaltbekleding

typeConstructieOpbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkele asfaltlaag

2

Dubbele asfaltlaag, goede hechting

3

Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechtingTypeFilterlaag

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Filterlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FilterlaagAsfaltbekleding

typeFilterlaag

nvt

FilterlaagSteenzetting

typeFilterlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
TypeFunctioneelGebied

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebied

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

kering

2

niet-bgt
TypeFunctioneelGebiedPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebiedPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijvigheid

2

natuur en landschap

3

landbouw

4

bewoning

5

infrastructuur verkeer en vervoer

6

infrastructuur waterstaatswerken

7

waterBergingsgebied

8

maatschappelijke en/of publieksvoorziening

9

recreatie

10

begraafplaats

11

functioneel beheer

12

recreatie: speeltuin

13

recreatie: park

14

recreatie: sportterrein

15

recreatie: camping

16

recreatie: bungalowpark

17

recreatie: volkstuin

18

functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

19

bushalte

20

carpoolplaats

21

benzinestation

22

verzorgingsplaats
TypeInvloedslijn

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Invloedslijn

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Invloedslijn

typeInvloedslijn

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Piping

2

Macrostabiliteit

3

Zettingsvloeiing
TypeInwinningsmethode

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeInwinningsmethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Plaatsbepalingspunt

inwinningsMethode

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestrisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitie
TypeKernopbouw

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Kernopbouw

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kernopbouw

typeKernopbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zanddijk

2

Zanddijk met kleikern
TypeKruising

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeKruising

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeKruising

1

Brug

typeKruising

2

DuikerSifonHevel

typeKruising

-Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Aquaduct

2

Brug

3

Duiker

4

Sifon

5

Hevel

6

Bypass
TypeKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

soortKunstwerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoogspanningsmast

2

Gemaal

3

perron

4

Sluis

5

strekdam

6

steiger

7

Stuw

8

transitie

9

niet-bgt
TypeKunstwerkPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerkPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

keermuur

2

overkluizing

3

duiker

4

faunavoorziening

5

Vispassage

6

Bodemval

7

coupure

8

ponton

9

voorde
TypeKwelscherm

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Kwelscherm

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kwelscherm

typeKwelscherm

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Kleikist

3

Neopreenscherm
TypeMeetnet

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Soort meetnet

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetnet

soortMeetnet

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gewasbeschermingsmiddelen meetnet

2

meetnetzwemwaterkwaliteit

3

chloride meetnet

4

verdroging

5

calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)
TypeOndergrond

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Ondergrond

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalAsfaltBekl

typeOndergrond

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zand

2

Kleilaag

3

Kleikern

4

Overig
TypeOndersteunendWaterdeel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeOndersteunendWaterdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

oever, slootkant

2

slik

3

transitie
TypeOverbruggingsdeel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeOverbruggingsdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Overbruggingsdeel

typeOverbruggingsdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

dek

2

landhoofd

3

pijler

4

sloof

5

pyloon
TypeOvergangsconstructie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Overgangsconstructie

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

TeenOvergangsconstructie

typeOvergangsconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

2

a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

3

b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

4

b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

5

c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

6

c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)
TypePaalIMGeo

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Paal IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Paal

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

lichtmast

2

telpaal

3

portaal

4

verkeersregelinstallatie

5

verkeersbord

6

poller

7

haltepaal

8

vlaggenmast

9

afsluitpaal

10

praatpaal

11

hectometerpaal

12

dijkpaal

13

drukknoppaal

14

grensmarkering
TypeParameter

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

SoortParameter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NormGeparamProfielWaarde

soortParameter

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bodembreedte

2

bodemhoogte benedenstrooms

3

bodemhoogte bovenstrooms

4

breedte plasberm linkerzijde

5

breedte plasberm rechterzijde

6

hoogte insteek linkerzijde

7

hoogte insteek rechterzijde

8

hoogte plasberm linkerzijde

9

hoogte plasberm rechterzijde

10

taludhelling linkerzijde

11

taludhelling rechterzijde

12

taludhelling plasberm linkerzijde

13

taludhelling plasberm rechterzijde
TypePeilgebied

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Peilgebied soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied        

SoortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aanvoerpeilgebied

2

afvoerpeilgebied

3

aan- en afvoerpeilgebied

4

bemalen

5

onderbemalen

6

gestuwd

7

opgemalen

8

natuurlijk
TypePeilmerk

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Soort peilmerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Peilmerk

soortPeilmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bout (Eigen)

2

Plaatje

3

NAP Bout

4

Constructie

5

Grondslagpunt
TypeProfielKenmerk

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type ProfielKenmerk

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KenmerkendeProfiellijn

typeProfielKenmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

6

Kruin berm (binnen)

7

Kruin berm (buiten)

12

Insteek berm (buiten)

13

Insteek berm (binnen)

14

Insteek sloot (waterkeringzijde)

15

Waterbodem (waterkeringzijde)

16

Waterbodem (polderzijde)

17

Insteek sloot (polderzijde)

18

Rand verkeersbelasting (buiten)

19

Rand verkeersbelasting (binnen)
TypeProfielpunt

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Profielpunt soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingProfielPunt

soortMeetpunt

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

linker insteek landzijde

2

rechter insteek landzijde

3

linker insteek rivierzijde

4

rechter insteek rivierzijde

5

linker bodem landzijde

6

rechter bodem landzijde

7

as bodem landzijde

8

linker bodem rivierzijde

9

rechter bodem rivierzijde

10

as bodem rivierzjjde

11

begin berm landzijde

12

eind berm landzijde

13

begin berm rivierzijde

14

eind berm rivierzijde

15

binnen teenlijn

16

buiten teenlijn

17

binnen kruinlijn

18

buiten kruinlijn

19

midden kruinlijn

23

Begin profiel

24

Linker insteek

25

Linker bodem

26

As bodem

27

Rechter bodem

28

Rechter insteek

29

Eind profiel

30

Plasberm

31

Linkeroever lengteprofiel

32

Rechteroever lengteprofiel

50

linker teen plasberm

51

linker insteek plasberm

52

rechter insteek plasberm

53

rechter teen plasberm

60

Kruin berm (binnen)

61

Kruin berm (buiten)

62

Insteek berm (buiten)

63

Insteek berm (binnen)

64

Insteek sloot (waterkeringzijde)

65

Waterbodem (waterkeringzijde)

66

Waterbodem (polderzijde)

67

Insteek sloot (polderzijde)

68

Rand verkeersbelasting (buiten)

69

Rand verkeersbelasting (binnen)

98

onbekend

99

overig
TypePut

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypePut

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

BGTType

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

niet-bgt
TypePutPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypePutPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

benzine- / olieput

2

brandkraan / -put

3

drainageput

4

inspectie- / rioolput

5

kolk

6

waterleidingput
TypeReferentielijn

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Referentielijn

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bijzondere waterkerende constructie

soortReferentielijn

2

Dam

soortReferentielijn

2

Dijk

soortReferentielijn

2

Duin

soortReferentielijn

2

Hoge grond

soortReferentielijn

1

Kunstwerk

soortReferentielijn

3

Waterkering

soortReferentielijn

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitenkruinlijn

2

Middenkruinlijn

3

Geen eenduidige referentielijn
TypeReferentiestelsel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Referentiestelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Referentiestelsel

typeReferentiestelsel

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hectometrering

2

Kilometrering
TypeRegelbaarheid

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Regelbaarheid soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortRegelbaarheid

nvt

Stuw

soortRegelbaarheid

nvt

Vuilvang

soortRegelbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

niet regelbaar (vast)

2

regelbaar, niet automatisch

3

regelbaar, automatisch

4

handmatig

99

overig
TypeScheiding

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeScheiding

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

muur

2

kademuur

3

geluidsscherm

4

damwand

5

walbescherming

6

hek

7

transitie

8

niet-bgt
TypeSluis

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Sluis soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

soortSluis

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

keersluis

2

uitwateringssluis/spuisluis

3

inlaatsluis

4

schutsluis naar een zijde

5

schutsluis naar twee zijden

6

keersluis naar twee zijden

7

damsluis

98

overig
TypeStreefpeil

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

SoortStreefpeil

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

soortStreefpeil

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vast

2

Winter

3

Zomer

4

Dynamisch ondergrens

5

Dynamisch bovengrens

6

Dynamisch ondergrens zomer

8

Dynamisch bovengrens zomer

9

Dynamisch ondergrens winter

10

Dynamisch bovengrens winter

11

Schouw

99

Onbekend
TypeStuw

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Stuw_soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

soortStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

schotbalkstuw

2

stuw met schuif

3

stuw met klep

4

segmentstuw

5

cascadestuw

6

hevelstuw

7

meetstuw

8

meetschot

9

stuw met contra-gewicht

10

inlaat- en/of aflaatstuw

11

overlaat

12

drijverstuw

13

trommelstuw

20

gronddamstuw

21

stuwbak

22

tuimel- of kantelstuw

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

99

onbekend
TypeVegetatieObjectIMGeo

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type VegetatieObject IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

VegetatieObject

bgtType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

boom

2

haag
TypeVerdediging

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Verdediging soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

soortVerdediging

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

wiepen

2

betuining

3

(perkoen)paaltjes

4

taludbekleding

5

bodembekleding

6

talud- en bodembekleding

7

keer- of kademuur

8

damwand

9

cascades (stroombrekers)

10

woelbak

11

krib

12

strekdam

13

tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken)

14

beschoeiing

15

De muraltmuur

99

overig

23

balgstuw

24

brievenbusstuw

25

knijpstuw

26

conserveringstuw

99

onbekend
TypeVispassage

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Vispassage soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vispassage

soortVispassage

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vislift

2

vistrap

3

aalpijp

4

vissluis

5

deniltrap

6

bekkentrap

98

overig

99

onbekend
TypeVuilvang

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Vuilvang soorten

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortVuilvang

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vangbalk

2

krooshek

98

overig

99

onbekend
TypeWandconstructie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Wandconstructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Wandconstructie

typeWandconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Diepwand

3

Keermuur

4

Oeverbescherming

5

Kademuur

6

Kwelscherm
TypeWater

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeWater

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

zee

2

waterloop

3

watervlakte

4

greppel, droge sloot

5

transitie
TypeWaterinrichtingPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeWaterinrichtingPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortWaterinrichtingselement

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vuilvang
TypeWaterkerendeConstructie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Waterkerende Constructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

typeWaterkerendeConstructie

nvt

DuikerSifonHevel

typeWaterkerendeConstructie

nvt

FlexibeleWaterkering

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Gemaal

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Kistdam

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Sluis

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Stuw

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Wandconstructie

typeWaterkerendeConstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Type I: zelfstandig waterkerend

2

Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie

3

Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie

4

Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan
TypeWaterkeringsectie

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringsectie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Aanvulbaar


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringSectie

typeWaterkeringsectie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Toetsspoorsectie

2

Toetsresultaatsectie

3

Ondergrondsectie

4

HWBP projectsectie

5

Inspectievak
TypeWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

typeWaterkeringstelsel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijkring

2

Verbindende waterkering

3

Dijktraject
TypeWaterPlus

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

TypeWaterPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

rivier

2

sloot

3

kanaal

4

beek

5

gracht

6

bron

7

haven

8

meer, plas, ven, vijver
TypeWetverordening

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Wetverordeningtype

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone        

typeWetOfVerordening

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

onderhoudsplicht

2

keurontheffing

3

ontvangstplicht

4

meld- en registratieplicht

7

keurzone

10

waterakkoord

11

peilbesluit

12

peilafwijking

13

vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer

20

zakelijk recht

21

gebruiksovereenkomst

22

beheersovereenkomst

31

vergunning krachtens de WVO

32

alg regelgeving krachtens de WVO ter regulering van lozingen

33

gemeentelijke lozingsverordening

34

AMvB op grond van WVO

35

ministerieel besluit op grond van WVO

36

meetbeschikking heffing

41

verkeersbesluit

42

ontheffing verkeersbesluit
Vormen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Vormen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

DuikerSifonHevel

vormKoker

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Rond

2

Driehoekig

3

Rechthoekig

4

Eivormig

5

Ellipsvormig

6

Paraboolvormig

7

Trapeziumvormig

8

Heulprofiel

9

Muilprofiel

10

Langwerpig

11

Scherp

99

Onbekend
WaarOnwaar

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Waar Onwaar

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde1

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde2

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde3

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde4

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Onwaar

1

Waar
Waterbeheerder

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Waterbeheerder

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

2

Wetterskip Fryslân

7

Waterschap Rijn en IJssel

9

Waterschap Rivierenland

11

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

12

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

13

Hoogheemraadschap van Rijnland

14

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

15

Hoogheemraadschap van Delfland

25

Waterschap Brabantse Delta

27

Waterschap De Dommel

30

Waterschapsbedrijf Limburg

33

Waterschap Hunze en Aa's

34

Waterschap Noorderzijlvest

37

Waterschap Zuiderzeeland

38

Waterschap Aa en Maas

39

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

40

Waterschap Hollandse Delta

41

Wetterskip Blija Buitendijks

42

Waterschap Scheldestromen

43

Waterschap Vallei en Veluwe

44

Waterschap Vechtstromen

57

Waterschap Peel en Maasvallei

58

Waterschap Roer en Overmaas

59

Waterschap Drents Overijsselse Delta

61

Provincie Groningen

62

Provincie Fryslân

63

Provincie Drenthe

64

Provincie Flevoland

65

Provincie Noord-Holland

66

Provincie Overijssel

67

Provincie Utrecht

68

Provincie Gelderland

69

Provincie Zuid-Holland

70

Provincie Zeeland

71

Provincie Noord-Brabant

72

Provincie Limburg

80

Rijkswaterstaat

97

België

98

Duitsland

99

meerdere waterbeheerders
WaterstaatkundigeZonering

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

WaterstaatkundigeZonering

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone

typeZone

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

5

Beschermingszone

6

Beschermingszone A

7

Beschermingszone B

8

Profiel van vrije ruimte
WatertypeKwalitatief

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

WatertypeKwalitatief

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

soortOppwaterkwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

trechtervormige bronnen (limnokrenen)

2

verticale bronnen (rheokrenen)

3

puntbronnen (akrokrenen)

4

diffuse bronnen (helokrenen)

5

overige brontypes

6

bronbeken

7

bergbeken

8

geultype beken

9

snelstromende zandbeken

10

laaglandbeken

11

veenbeken

12

duinbeken

13

kwelbeken

14

sprengenbeken

15

genormaliseerde beken

16

overige beektypes

20

kleine rivieren

24

grote rivieren

25

drinkpoelen

26

grachten

27

sierwateren

28

overige stadswateren

29

zandsloten

30

veensloten

31

kleisloten

34

overige sloten

35

zandvaarten

36

veenvaarten

37

kleivaarten

40

droogvallende wateren

42

overige weteringen en vaarten

43

scheepvaartkanalen

44

boezem- en polderkanalen

45

overige kanalen

46

zeehavens

47

jachthavens

48

overige havens

49

voedselarme (oligotrofe) vennen

50

dystrofe vennen

51

mesostrofe vennen

52

hoogveenvennen

53

ringvennen

54

pingo-ruïnes

55

overige vennen

57

regenwatermeren

58

grondwatermeren

59

overige duinmeren

60

afgesloten, oude rivierarmen

61

open, oude rivierarmen

62

wielen

63

zandgaten

64

grindgaten

65

kleigaten

66

petgaten

67

afgesloten zeearmen

68

laagveenplassen

69

oeveraantastingsplassen

70

droogleggingsplassen

71

veenpolderplassen

73

randmeren

74

overige meren en plassen

75

dobben

79

kreken

80

inlagen

81

zoute meren

82

rivierdelta-estuaria

83

wadden

94

overige getijdewateren

95

zee

100

bronnen

101

beken

102

laaglandbeken bovenloop

103

laaglandbeken middenloop

104

laaglandbeken benedenloop

105

heuvellandbeken

106

heuvellandbeken bovenloop

107

heuvellandbeken middenloop

108

heuvellandbeken benedenloop

109

rivieren

110

overige rivieren

111

stadswateren

112

stromende stadswateren

113

brede lijnvormige stadswateren

114

smalle lijnvormige stadswateren

115

ondiepe niet-lijnvormige stadswateren

116

diepe niet-lijnvormige stadswateren

117

sloten

118

zure sloten

119

licht brakke sloten

120

brakke sloten

121

weteringen en vaarten

122

kanalen

123

zandkanalen

124

veenkanalen

125

kleikanalen

126

brakke kanalen

127

sterk brakke kanalen

128

havens

129

vennen en pingo-runes

130

duinmeren

131

oude rivierarmen

132

zand-, grind- en kleigaten

133

meren en plassen

134

overige stagnante wateren, al dan niet gegraven

135

brakke en zoute wateren

136

getijde wateren en estuaria

137

binnendijkse, zeer licht brakke tot zoete wateren

138

binnendijkse, licht brakke wateren

139

binnendijkse, brakke wateren

140

binnendijkse, zeer brakken wateren

141

overige brakke en zoute wateren
WatertypeKwantitatief

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

WatertypeKwantitatief

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

soortOppwaterkwantiteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bermsloot

2

beek

3

boezemdijksloot

4

boezemsloot

5

boezemspoorsloot

6

boezemwater

7

dijksloot

8

gracht

9

greppel

10

hoofdwaterloop

11

kadesloot

12

kanaal

13

kavelsloot

14

leigraaf

15

perceelsloot

16

poldersloot

17

polderwater

18

polderwaterloop (polderwatergang)

19

primair boezemwater

20

rivier

21

scheisloot

22

schouwsloot

23

secundair boezemwater

24

sloot

25

spoorsloot

26

tertiair boezemwater

27

tocht

28

toevoerleiding voor infiltratiewater

29

uitmonding

30

vaarsloot

31

vaart

32

vliet

33

voert

34

waterleiding

35

waterloop (watergang)

36

watervoerende weg

37

wegsloot

38

wetering

50

bergingsvijver

51

dobbe

52

duinmeer

53

duinrel

54

inlaag

55

karreveld

56

kreek

57

kweekvijver

58

meer

59

moeras

60

pingo-ruine

61

plas

62

poel

63

spaarbekken

64

stadsvijver

65

ven

66

vijver

67

visvijver

68

weel

69

wiel

70

Zandvang

71

zee

72

te verlanden slootWelGeen

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Wel Geen

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfaltbekleding

schadelijkeBegroeiing

nvt

ToplaagAsfaltbekleding

zandWaterUittreding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Geen

1

Wel
WindstreekMuurvlak

Naar: Inleiding domeinen


Beschrijving

Definitie

Windstreekmuurvlak

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde