IMWA Geo-object

Algemeen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]

Bron: DAMO Project


Toelichting

Bevat een aantal basisgegevens die in alle geo-objecten terugkomen.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Overerving Watersysteem


Overerving Keringen


Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

Model

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String


Algemeen

naam

De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder.

String


Algemeen

statusLeggerWatersysteem

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Algemeen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Algemeen

statusObject

Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.

PlanStatus


Algemeen

hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd.

Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

String


Algemeen

opmerking

Een nadere toelichting

String


Algemeen

tijdstipRegistratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder.

Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert het tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft

Date


Algemeen

objectBegintijd

Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.

Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de datum uit de

tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.

Date


Algemeen

objectEindtijd

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

Date


Algemeen

lokaalID

Een lokale identifier toegewezen door de gegevensleverancier. De lokale identifier is uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde unieke identificator.

String


Algemeen

namespace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

String


Algemeen

detailNiveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel 1:). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset.

Integer

Inspire

Algemeen

LVPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

Date


Algemeen