Watersysteem

Previous Next

Inleiding Watersysteem

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan


A

Afsluitmiddel                

AfvoergebiedAanvoergebied

Aquaduct


B

Bedieningsplicht

BegroeidTerreindeel

Bergingsgebied        

Beschermingszone

Bodemval

Brug

C


D

Doorstroomopening        

DuikerSifonHevel

E


F

Functioneelgebied


G

Gemaal

H

HydroObject

HydroObjectDeel


I

J

K

KRWoppervlaktewaterStilstaand

KRWoppervlaktewaterStromend

KunstwerkdeelL

LijnvormigElement

M

Meetlocatie

MeetlocatieProfiel

Meetnet

N

NatuurvriendelijkeOever

NormGeparamProfiel

O

OnBegroeidTerreindeel

OndersteunendWaterdeel

Oppervlaktewaterlichaam

Overbruggingdeel

P

PeilafwijkingGebied

PeilbesluitGebied

PeilgebiedPraktijk

PeilgebiedVigerend

Peilmerk

Plaatsbepalingspunt

Pomp

Put


Q

R

Regenwaterbuffer

RegenwaterbufferCompartimentS

Sluis

Streefpeil

Stuw


T

U

V

Vaarweg

VasteDam

Verdediging

Vispassage

Vuilvang

W

Waterdeel

XYZ

Zandvang