Bodemval

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Sprong in de bodem van een waterloop.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Een bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperken door een minder groot verhang. Hierbij is het uitgesloten - zoals bij stuwen - het water vast te houden.Geometrie

 

Punt

 

 

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

 

 

Bodemval

Unicode 55

Afbeelding feitelijke contouren

 

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de bodemvalAssociaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Kunstwerkdeel, Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Bodemval

Punt

Kunstwerk

Schanskorf

IMGEO

Bodemval-niet-bgt

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

DamOrWeir

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de bodemval/drempel, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

bodemhoogteBenedenstrooms

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde.


Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

bodemhoogteBovenstrooms

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde.


Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

breedte

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

BodemvalVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar Bodemval

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem


Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen