NormGeparamProfiel

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het gaat om een gemeten profiel (x,y,z) dat hoort bij één of meerdere oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden. Dit kunnen zijn lengte- en dwarsprofielen. Dit is conform de huidige systematiek/functionaliteit van IRIS Profielen (versie 1.1b).


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Lijn


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Bergingsgebied, HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

PROF.

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


NormGeparamProfiel

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortProfiel

Een aanduiding voor het soort profiel

Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel.

ProfielSoort


Aquo

Watersysteem

referentievlak

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen.

Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld.

ReferentievlakkenDieptematen


Aquo

Watersysteem


NormGeparamProfielWaarde

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

codeVolgnummer

Een code die het volgnummer van een profielmeetpunt in het profiel weergeeft.

IntegerWatersysteem

soortParameter

Soort parameter van geparametriseerd profiel.

Voorbeelden van parameters zijn bodemhoogte kantwater enz

TypeParameterWatersysteem

waarde

Waarde punt van het betreffende geparametriseerd profiel.

DoubleWatersysteem

normgeparamprofielID

Relatie naar NormGeparamProfiel

IntegerWatersysteem