PeilafwijkingGebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied)


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Streefpeil


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Term: afwijkend streefpeil

Nvt

peil

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem