Put

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Een put kan een toegangsmogelijkheid tot een gas-, water- of rioolwaterleiding vormen.Geometrie


Punt

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Representatie

Put, algemeen symbool

Unicode 69


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Put

Punt

Kunstwerk

Hemelwaterafvoer

Aflaatput, Afsluiterput, Aftapput, Appendagekelder, Contacttank, Inspectieput, Zinkput

IMGEO

Put

Vlak

Kunstwerkdeel

Drainageput, Inspectie-rioolput, Kolk, Waterleidingput


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de put, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlakFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

BGTStatus


BgtStatusWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

plusType


TypePutPlusWatersysteem

BGTType


TypePutWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem