Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken. Het draagt zo ook bij aan de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij behalve met de waterdoorvoerende functie van een oppervlaktewaterlichaam nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Voorbeelden van natuurvriendelijke oevers zijn: flauw talud, plas-/drasberm en rietoevers.


Geometrie


Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Lijn

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Waterkant waarlangs vegetatie groeit

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft NatuurvriendelijkeOever ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWatersysteem.


NatuurvriendelijkeOever

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortNatuurvriendelijkeOever

Distinctie van het soort waterloop waaraan de oever ligt: stromend, stagnant of gecombineerd.

SoortNatuurlijke OeverWatersysteem

streefbeeldNatuurvriendelijkeOever

Een aanduiding voor het streefbeeld van de natuurvriendelijke oever. Dit is niet altijd conform werkelijkheid

NatuurvriendelijkeOeverStreefbeeldWatersysteem

normdiepte

Normdiepte van de oever: de werkelijke diepte kan fluctueren door het jaar

Double

m


Watersysteem

normbreedte

Normbreedte van de oever: de werkelijke breedte kan fluctueren door het jaar

Double

m


Watersysteem

normlengte

Normlengte van de oever: de werkelijke lengte kan fluctueren door het jaar

Double

m


Watersysteem

maximaleDiepte

Maximale diepte die de oever mag hebben

Double

m


Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem


NatuurvriendelijkeOeverLijn 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

NatuurvriendelijkeOeverID

Relatie naar NatuurvriendelijkeOever

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem