Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Het IMWA GeoObject bevat alle verplichte attributen vanuit IMWA/Inspire die voor alle geometrische objecten geldig zijn. Een overzicht van de objecten die hieronder vallen staan in de afbeelding in de paragraaf Functioneel Model.


Definitie IMWA GeoObject

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]

Bron: Project


Toelichting

Bevat een aantal basisgegevens die in alle geo-objecten terugkomen. Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String


globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID

ESRI

naam

De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder.

String


statusObject

Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.

PlanStatus


hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd.

Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

String


opmerking

Een nadere toelichting

String


namespace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

String


detailNiveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel 1:). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset.

Integer

Inspire

LVPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. 

Date