Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Metadata bevat de attributen die iets zeggen over de kwaliteit van de inwinning

Definitie

Gegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en de kwaliteit van de inwinning.

Toelichting

Het gaat hier om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de betreffende features.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

datumInwinning

Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden

Date


inwinnendeInstantie

Organisatie die de bronhouder is of namens de bronhouder de inwinning doet.

InwinnendeInstantie


metendeInstantie

Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan

String


inwinningsMethode

De wijze waarop is ingewonnen.

InwinningsMethode


dimensie

2D / 3D

Dimensie


nauwkeurigheidXY

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak

SmallInteger


nauwkeurigheidZ

Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting

SmallInteger