Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Object waarin de sturing is gedefinieerd voor objecten die gestuurd kunnen worden zoals pompen, duiker/sifon/hevel en afsluitmiddelen.


Geometrie

Niet van toepassing


Associaties

Model

Object

Watersysteem, Keringen

Meetlocatie, Pomp, Regelmiddel

Watersysteem

Hydrologischerandvoorwaarde, MeetwaardeActiewaarde

 

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

indicatieComplexeSturing

Indien de sturing complex is (JA), wordt met een hyperlink verwezen naar informatie over de sturing. Bij niet complexe sturing voldoet eenvoudige schematisatie zoals met overige attributen kan worden vastgelegd.

JaNeeNvt


HyDAMO

Watersysteem

beginPeriode

Beginperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode vanaf 1 apr = 0104

(defaultwaarde is 0101)

string

ddmm

HyDAMO

Watersysteem

eindPeriode

Eindperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode tot en met 31 september = 3109

(defaultwaarde is 3112)

string

ddmm

HyDAMO

Watersysteem

doelvariabele

Variabele waarop wordt gestuurd: waterstand, debiet, tijd of vaste waarde

TypeDoelvariabele


HyDAMO

Watersysteem

eenheidDoelvariabele


Eenheid


HyDAMO

Watersysteem

stuurvariabele

Variabele die gestuurd wordt: 1: bovenkant klep, -schotbalk of -schuif bij overlaten 2: hoogte opening bij schuif of klep als deze als onderlaat functioneert 3: pompdebiet of 4:hydrologische randvoorwaarde

TypeStuurvariabele


HyDAMO

Watersysteem

vasteWaarde

Indien de doelvariabele een "vaste waarde" betreft, wordt deze hier ingevuld.

Double


HyDAMO

Watersysteem

streefwaarde

Indien de typeController "interval" of "PID" betreft, wordt hier de streefwaarde ingevuld en bij "bovengrens" en "ondergrens" de bijbehorende grenswaarden.

Double


HyDAMO

Watersysteem

bovengrens

De bovengrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt.

Double


HyDAMO

Watersysteem

ondergrens

De ondergrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt.

Double


HyDAMO

Watersysteem

typeSturing

Bepaling of de stuurvariabele (klep, pomp, schuif, etc) continu of discreet regelbaar is. Bij een continue sturing is er sprake van een lineair verloop, bij een discrete sturing is er sprake van een getrapt verloop (type: constant-until-next).

TypeSturing


HyDAMO

Watersysteem

typeController

Hiermee wordt bepaald welke sturingsmethode van toepassing is: sturing op basis van een streefwaarde met bandbreedte (interval of PID), of op basis van een tabel met meetwaarde-actiewaarde (hydraulic of time), of op basis van een vaste waarde (nvt).

TypeController


HyDAMO

Watersysteem

prioriteit

De prioriteit van de sturing in het geval er meerdere sturingen van toepassing zijn. Prioriteit "hoog" overrulet prioriteit "midden" etc. Prioriteit "geen" wordt altijd overrulet.

HoogMiddenLaag


HyDAMO

Watersysteem

globalID


GlobalIDWatersysteem

pompID

relatie naar pomp

GUIDWatersysteem

regelmiddelID

relatie naar regelmiddel

GUIDWatersysteem

meetlocatieID

relatie naar meetlocatie

GUIDWatersysteem

hydrologischerandvoorwaardeID

relatie naar hydrologischerandvoorwaarde

GUIDWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator