Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

In een peilgebied/peilafwijking nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).

Herkomst definitie: Project en AQUO


Toelichting

Bij waterschappen worden diverse streefpeilen gehanteerd bij peilgebieden/peilafwijkingen. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortStreefpeil

Een aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen. 

Typische soorten streefpeilen zijn: zomerpeil, winterpeil, vast peil, flexibel peil, afwijkend peil.

TypeStreefpeilWatersysteem

eenheid

De eenheid waarin het streefpeil is weergegeven. 

De default waarde is M voor meters ten opzichte van NAP

Eenheidpeil

m NAP


Watersysteem

waterhoogte

De waterstand van het streefpeil. 

Double

m NAP

AQUO

Watersysteem

beginPeriode

Begin van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is.  

De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-10

String


HyDAMO

Watersysteem

eindPeriode

Eind van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is.  

De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-3

String


HyDAMO

Watersysteem

peilgebiedpraktijkID

Relatie naar PeilgebiedPraktijk

GUIDWatersysteem

peilafwijkinggebiedID

Relatie naar PeilafwijkingGebied

GUIDWatersysteem

peilgebiedvigerendID

Relatie naar PeilgebiedVigerend

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

AlgemeenCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software