Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Meetlocatie

Unicode 97

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

HydroObject,   Peilmerk, Sturing

Watersysteem, Keringen

Meetnet


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

N.v.t

Punt

Kunstwerk

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de locatie

Lijn

De feitelijke contouren

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Meetlocatie ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata


Meetlocatie

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metingOmschrijving

Nadere omschrijving van de locatie van de meting 

String


AQUO IMWA

Watersysteem

HydroObjectID

Relatie naar HydroObject

GUIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


MeetlocatieLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


MeetlocatieVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator