Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Object waarin de sturing is gedefinieerd voor objecten die gestuurd kunnen worden zoals pompen, duiker/sifon/hevel en afsluitmiddelen.


Geometrie

Niet van toepassing


Associaties

Model

Object

Watersysteem, Keringen

Meetlocatie, Pomp, Regelmiddel

Watersysteem

Hydrologischerandvoorwaarde, MeetwaardeActiewaarde

 

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID
indicatieComplexeSturing

Indien de sturing complex is (JA), wordt met een hyperlink verwezen naar informatie over de sturing. Bij niet complexe sturing voldoet eenvoudige schematisatie zoals met overige attributen kan worden vastgelegd.

JaNeeNvt
beginPeriode

Beginperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode vanaf 1 apr = 0104

(defaultwaarde is 0101)

string

ddmmeindPeriode

Eindperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode tot en met 31 september = 3109

(defaultwaarde is 3112)

string

ddmmdoelvariabele

Variabele waarop wordt gestuurd: waterstand, debiet, tijd of vaste waarde

TypeDoelvariabele
eenheidDoelvariabele


Eenheid
stuurvariabele

Variabele die gestuurd wordt: 1: bovenkant klep, -schotbalk of -schuif bij overlaten 2: hoogte opening bij schuif of klep als deze als onderlaat functioneert 3: pompdebiet of 4:hydrologische randvoorwaarde

TypeStuurvariabele
vasteWaarde

Indien de doelvariabele een "vaste waarde" betreft, wordt deze hier ingevuld.

Double
streefwaarde

Indien de typeController "interval" of "PID" betreft, wordt hier de streefwaarde ingevuld en bij "bovengrens" en "ondergrens" de bijbehorende grenswaarden.

Double
bovengrens

De bovengrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt.

Double
ondergrens

De ondergrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt.

Double
typeSturing

Bepaling of de stuurvariabele (klep, pomp, schuif, etc) continu of discreet regelbaar is. Bij een continue sturing is er sprake van een lineair verloop, bij een discrete sturing is er sprake van een getrapt verloop (type: constant-until-next).

TypeSturing
typeController

Hiermee wordt bepaald welke sturingsmethode van toepassing is: sturing op basis van een streefwaarde met bandbreedte (interval of PID), of op basis van een tabel met meetwaarde-actiewaarde (hydraulic of time), of op basis van een vaste waarde (nvt).

TypeController
prioriteit

De prioriteit van de sturing in het geval er meerdere sturingen van toepassing zijn. Prioriteit "hoog" overrulet prioriteit "midden" etc. Prioriteit "geen" wordt altijd overrulet.

HoogMiddenLaag
globalID


GlobalID
pompID

relatie naar pomp

GUID
regelmiddelID

relatie naar regelmiddel

GUID
meetlocatieID

relatie naar meetlocatie

GUID
hydrologischerandvoorwaardeID

relatie naar hydrologischerandvoorwaarde

GUID