Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een beweegbaar onderdeel van een kunstwerk met als doel een regulerende functie te kunnen vervullen.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem, Keringen

Duikersifonhevel, Gemaal, KunstwerkOpening 

Watersysteem

Sturing


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Regelmiddel ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

soortRegelmiddel

Een aanduiding voor het soort afsluitregelmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgeslotengeregeld, gebaseerd op het sluitingsregelmechanisme. 

Typische soorten afsluitregelmiddelen zijn schuif, stuwklep en schotbalkdeur. 

AfsluitwijzenWatersysteem

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.

TypeRegelbaarheidWatersysteem

typeMateriaalRegelmiddel

Materiaal waar de afsluiter uit bestaat.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

overlaatOnderlaat


OverlaatOnderlaatWatersysteem

hoogte

Van toepassing bij overlaat: Hoogte van het afsluitregelmiddel

Double

m


Watersysteem

breedte

Effectieve breedte waar het water overheen of onderdoor kan stromen

Double

m


Watersysteem

minimaleHoogteBovenkant

Van toepassing bij overlaat: Minimale hoogte bovenkant afsluitregelmidde

Double

m NAP


Watersysteem

maximaleHoogteBovenkant

Van toepassing bij overlaat: 

Maximale hoogte bovenkant afsluitregelmiddel

Double

m NAP


Watersysteem

hoogteOpening

Van toepassing bij een onderlaat: De maximale hoogte van de opening aan de onderzijde van het afsluitregelmiddel

Double

m


Watersysteem

richting

Rotatierichting

PositiefNegatiefWatersysteem

afvoerCoefficient

Coëffciënt in de afvoerformule van het afsluitregelmiddel

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert

DoubleWatersysteem

duikersifonhevelID

Relatie naar Duikersifonhevel

GUIDWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDWatersysteem

kunstwerkopeningID

Relatie naar Kunstwerkopening

GUIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDWatersysteem

Shape


GeometryWatersysteem