Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De onderhoudsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

De onderhoudsplicht ligt veelal vast op basis van zakelijk recht. Derhalve kan de onderhoudsplicht worden afgeleid uit kadastrale gegevens en hoeft dus niet altijd afzonderlijk te worden vastgelegd. De hoofdelijke onderhoudsplicht kan ook als overige vergunning worden opgeslagen in de vergunningenstructuur.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Oh.Plicht

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

opmerking

Een nadere toelichting

StringKeringen

hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nadere informatie omtrent het object is vastgelegd.


Toelichting:

Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

StringKeringen

onderhoudsplichtige

Rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning.

Het gaat om de onderhoudsplichtigen voor het onderhouden van oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische onderhoudsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie, aanliggende eigenaar.

Onderhoudsplichtige


Aquo

Watersysteem

onderhoudsverplichting

Een aanduiding van de aard van de onderhoudsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning.

Typische onderhoudsplichten zijn uitmaaien profiel, schonen Hydro-object, baggeren Hydro-object. Ten aanzien van de onderhoudsverplichtingen wordt onderscheid gemaakt naar: 1. gewoon onderhoud; 2. buitengewoon onderhoud.

AardOnderhouds-plicht


Aquo

Watersysteem

statusLeggerWatersysteem

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Project

Algemeen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd

LeggerStatus


Project

Algemeen

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

GUIDWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

GUIDWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar Bodemval

GUIDWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug

GUIDWatersysteem

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDWatersysteem

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

GUIDWatersysteem

flexibelewaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

GUIDKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

GUIDWatersysteem

kistdamID

Relatie naar Kistdam

GUIDKeringen

natuurvriendelijkeoeverID

Relatie naar NatuurvriendelijkeOever

GUIDWatersysteem

putID

Relatie naar Put

GUIDWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

GUIDWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

vastedamID

Relatie naar VasteDam

GUIDWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

GUIDWatersysteem

vuilvangID

Relatie naar Vuilvang

GUIDWatersysteem

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

GUIDKeringen

zandvangID

Relatie naar Zandvang

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen