Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage

Definitie

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Een brug vormt een verbinding tussen twee punten die van elkaar gescheiden zijn door een hydro-object waarbij de constructie geen verharde kunstmatige bodem heeft of waarbij de verharding geen deel uitmaakt van de constructie.


       

                 

Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig


Representatie

Vaste brug

Unicode 56

Afbeelding feitelijke contouren

Beweegbare brug

Unicode 57

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de brug


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem

Doorstroomopening, Overbruggingsdeel, Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Brug

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Vaste brug
Beweegbare brug

IMGEO

Brug

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

BGT

Overbruggingsdeel

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

INSPIRE

Bridge

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels

Punt

Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Brug ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.


Brug

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortOverspanning

Een aanduiding voor het soort overspanning van de brug.

Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald.

TypeBrug


Aquo

Watersysteem

hoogteOnderzijde

De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.

Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald.

Double

m NAP

Aquo

Watersysteem

doorvaartBreedte

De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.

Double

m

Aquo

Watersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

hoogteConstructie

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

typeKruising

Type kruising INSPIRE domein.

TypeKruising


Aquo

Watersysteem

soortMateriaal

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


BrugVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen 


Toelichting bij afmetingen brug