AandrijvingPomp

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Aandrijving pomp

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

soortAandrijving

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Vijzelgemaal

2

Centrifugaal

3

Schroefcentrifugaal

4

Schroef

5

Diesel

6

Elektrisch

7

Wind

8

Zonne-energie

9

Axiaal

10

Halfaxiaal

11

Radiaal

97

Ntb

98

Overig

99

OnbekendAardOnderhoudsplicht

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplicht aard

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsverplichting

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoofdwaterkering

2

waterkering

3

hoofdwatergang

4

watergang

5

kunstwerk

6

bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering

99

onbekendAfsluitwijzen

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Afsluitwijzen

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

deur

2

schotbalk sponning

3

zandzakken

4

schuif

5

terugslagklep

6

tolklep

97

niet afsluitbaar

98

overig

99

onbekendBedieningsplichtige

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Bedieningsplichtige

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsplichtige

1Attributen

Omschrijving

Waarde

Waterschap

1

Gemeente

2

Provincie

3

Overig

98Bedieningsverplichting

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Bedieningsverplichting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vrij


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bedieningsplicht

bedieningsverplichting

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bediening kunstwerk        Bevaarbaarheidsklassen

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Bevaarbaarheidsklassen

Herkomst definitie

Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vaarweg

vaarwegKlasse

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

0

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Va

Va

Va+zeevaartuigen

Va+zeevaartuigen

Vb

Vb

Vb+zeevaartuigen

Vb+zeevaartuigen

VIa

VIa

VIa+zeevaartuigen

VIa+zeevaartuigen

VIb

VIb

VIb+zeevaartuigen

VIb+zeevaartuigen

VIc

VIc

VIc+zeevaartuigen

VIc+zeevaartuigen
BgtStatus

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

BGT Status

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

BGTStatus


FunctioneelGebied

BGTStatus


Kunstwerkdeel

BGTStatus


OnbegroeidTerreindeel

BGTStatus


OndersteunendWaterdeel

BGTStatus


Overbruggingsdeel

BGTStatus


Paal

BGTStatus

1

Put

BGTStatus


VegetatieObject

bgtStatus

1

Verdediging

BGTStatus


Vuilvang

BGTStatus


Waterdeel

BGTStatus
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bestaand
Bronhouder

Naar: Inleiding domeinen Beschrijving

Definitie

Bronhouder

Herkomst definitie

BGT

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Plaatsbepalingspunt

bronhouder

nvt

Waterdeel

bronhouder

nvt

OnbegroeidTerreindeel

bronhouder

nvt

OndersteunendWaterdeel

bronhouder

nvt

BegroeidTerreindeel

bronhouder

nvtAttributen


Categorie

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Categorie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast
Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

categorie

nvt

Stuw

categorie

nvt

Tunnel

categorie

nvt

DuikerSifonHevel

categorie

nvt

Gemaal

categorie

nvt

Vispassage

categorie

nvt

Coupure

categorie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Categorie A (primair)

2

Categorie B (primair)

3

Categorie C (primair)

4

Categorie D (primair)

5

Boezemkade (regionaal)

6

Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal)

7

Compartimenteringskering (regionaal)

8

Voorlandkering en zomerkade (regionaal)

9

Overige waterkering
CategorieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Oppervlakte water categorieën

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

categorieOppwaterlichaam

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

primair

2

secundair

3

tertiair

98

overig


CategorieWaterkering

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Categorie Waterkering

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterkering

categorie

nvt

WaterkeringStelselAgg

categorieWaterkeringstelsel

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Primair

2

Regionaal

98

Overig
Dijkopbouw

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):

gk:        geen klei, alleen zand

kl:        kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding

kk:        kleikern (geen zand)

zs:          zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen        kleilaag of kleikern)

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeDijkopbouw

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

kk

kleikern (geen zand)

gk

geen klei, alleen zand

zs

zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern)

kl

kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding
Dimensie

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Dimensie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

dimensie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

2

2D

3

3DDrukKlasse

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Klasse-indeling voor druk uitgedrukt in bar

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leidingsegment

drukklasse
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

1 bar

2

1,5 bar

3

2 bar

4

2,5 bar

5

3 bar

6

3,5 bar

7

4 bar

8

4,5 bar

9

5,0 bar

10

5,5 bar

11

6 bar

12

6,5 bar

13

7 bar

14

7,5 bar

15

8 bar

16

8,5 bar

17

9 bar

18

9,5 bar

19

10 bar

20

10,5 bar

21

11 bar

22

11,5 bar

23

12 bar

99

Onbekend

98

Overig
Eenheidpeil

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Eenheidpeil

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

eenheid

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

mNAP
FunctieAfsluitmiddel

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Functies voor afsluitmiddelen

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel        

functieAfsluitmiddel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Inlaat

2

Aflaat

3

In- en aflaat

4

Kerend

99

Onbekend
FunctieGemaal

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Functie Gemaal

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Gemaal

functieGemaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aanvoergemaal

2

Afvoergemaal

3

Opmaling

4

Onderbemaling

5

Af- en Aanvoergemaal

6

Noodpomp

7

Onderbemaling / opmaling

8

Doorspoelgemaal

99

OnbekendFunctieOppervlaktewater

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Functies voor oppervlaktewateren

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObjectGroepering

functieOppervlaktewaterdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Water voor karperachtigen

2

Water voor zalmachtigen

3

Water voor schelpdieren

7

Basiskwaliteit

8

Middelste ecologische doelstelling

9

Hoogste ecologische doelstelling

10

Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd

15

Landschappelijke functie

20

Drinkwater direct

21

Drinkwater oeverinfiltratie

22

Drinkwater overig infiltratie

23

Water voor verdrenking

24

Beregingswater

25

Zwemwater

26

Recreatiewater

27

Sierwater (stedelijk gebied)

30

Sportvisserij

31

Beroepsvisserij

40

Olie- en gaswinning

41

Zandwinning

42

Grindwinning

43

Energievoorziening

50

Scheepvaart, beroeps

51

Scheepvaart, recreatie

52

Jachthavens

53

Woonschepen, ligplaats

55

Peilbeheersing, agrarisch

56

Peilbeheersing, bebouwing

60

Leveren van koelwater

61

Leveren van proceswater

62

Leveren van gasbronwater

63

Leveren van was- en spoelwater

70

Ontvangen van polderwater

71

Ontvangen van boezemwater

72

Ontvangen van kwelwater

73

Ontvangen van regenwater

74

Ontvangen van perceelwater

75

Ontvangen van koelwater

76

Ontvangen van gasbronwater

77

Ontvangen van was- en spoelwater

78

Ontvangen van effluenten

79

Ontvangen van huishoudelijk afvalwater

80

Ontvangen van industrieel afvalwater

81

Ontvangen van rioolwater

82

Ontvangen van regenwaterlozingen

83

Ontvangen van overstortwater

84

Ontvangen van infiltratiewater

93

Waternatuur

94

Verweven

95

Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven

96

Kano vaarwater

97

Ontvangen van slib

98

Ontvangen van puin

99

Geen functie of onbekende functieFysiekVoorkomenBegroeidTerrein

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Fysiek voorkomen begroeid terrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel        

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

loofbos

2

gemengmengd bos

3

naaldbos

4

heide

5

struiken

6

houtwal

7

duin

8

grasland overig

9

moeras

10

rietland

11

kwelder

12

fruitteelt

13

boomteelt

14

bouwland

15

grasland agrarisch

16

groenvoorziening

17

transitie
FysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

akkerbouw

2

braakliggend

3

vollegrondsteelt

4

bollenteelt

5

bosplantsoen

6

gras- en kruidachtigen

7

planten

8

struikrozen

9

heesters

10

bodembedekkers

11

laagstam boomgaarden

12

hoogstam boomgaarden

13

wijngaarden

14

klein fruit

15

griend en hakhout

16

open duinvegetatie

17

gesloten duinvegetatie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenonbegroeidterrein

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

BGTFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

erf

2

gesloten verharding

3

open verharding

4

half verhard

5

onverhard

6

zand

7

transitie
FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OnbegroeidTerreindeel

plusFysiekVoorkomen

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

strand en strandwal

2

zandverstuiving

3

asfalt

4

cementbeton

5

kunststof

6

betonstraatstenen

7

gebakken klinkers

8

tegels

9

sierbestrating

10

beton element

11

grasklinkers

12

schelpen

13

puin

14

grind

15

gravel

16

boomschors

17

zand
GedragGraszode

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Gedrag Graszode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

gedragGraszodeBuitentalud

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed

2

Onvoldoende

99

Onbekend
GrasKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Gras Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grasKwaliteit

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Voldoet

2

Voldoet nietGrondsoortZode

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Grondsoort Zode

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

grondsoortZode

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Klei

2

Zand


Instantie

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Instantie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IBA

eigenaar


IBA

beheerder


Kabel

eigenaar


Leiding

beheerder


Leiding

eigenaar


Lozingspunt

eigenaar


Nooduitlaat

eigenaar


Nooduitlaat

beheerder


Overkluizing

beheerder


Rioleringsgebied

eigenaar


Rioolgemaal

eigenaar


Rioolgemaal

beheerder


RWZI

eigenaar


RWZI

beheerder


Transportstelsel

eigenaar


Transportstelsel

beheerder
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gemeente

2

Waterschap

3

Derden

98

Overig

99

OnbekendInwinnendeInstantie

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Inwinnende instantie

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinnendeInstantie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

W0151

Waterschap Groot Salland

W0152

Waterschap Rijn en IJssel

W0155

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

W0372

Hoogheemraadschap van Delfland

W0539

Waterschap De Dommel

W0585

Waterschap Roer en Overmaas

W0616

Hoogheemraadschap van Rijnland

W0621

Waterschap Rivierenland

W0636

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

W0638

Waterschap Peel en Maasvallei

W0646

Waterschap Hunze en Aa's

W0647

Waterschap Noorderzijlvest

W0648

Waterschap Reest en Wieden

W0650

Waterschap Zuiderzeeland

W0651

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

W0652

Waterschap Brabantse Delta

W0653

Wetterskip Fryslân

W0654

Waterschap Aa en Maas

W0655

Waterschap Hollandse Delta

W0656

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

W0659

Waterschapsbedrijf Limburg

W0661

Waterschap Scheldestromen

W0662

Waterschap Vallei en Veluwe

W0663

Waterschap Vechtstromen

W0665

Waterschap Limburg
InwinningsMethode

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

InwinningsMethode

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Metadata

inwinningsMethode

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

terrestisch

2

laser

3

fotogrammetrisch

4

panoramabeelden

5

digitaliseren

6

scannen

7

bouwtekening

8

geconstrueerd

9

transitie
J_N_of_Onbekend

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Ja, nee of onbekend

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BekledingConstructie

onderhoudOpPeil

nvt

DuikerSifonHevel

indPeilRegulPeilScheidend

nvt

Doorstroomopening

indicatieDoorvaarbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee

o

onbekendJaNee

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Ja of nee

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

bovengrondsZichtbaar


BegroeidTerreindeel

opTalud

 

BegroeidTerreindeel

inOnderzoek


Bergingsgebied

bijWetVastgesteld


Gemaal

filterUitstroming


HydroObject

ruimtelijkeAfbakeningBekend


HydroObject

getijdeBeinvloed

n

Inspectieput

bovengrondsZichtbaar


KRWOppwStilstaand

onttrekkingVoorMenselijkeCons

n

KRWOppwStromend

onttrekkingVoorMenselijkeCons

n

Kunstwerkdeel

IndicatieWaterkerend


Mantelbuis

bovengrondsZichtbaar


Nooduitlaat

bovengrondsZichtbaar


OnbegroeidTerreindeel

opTalud


OnbegroeidTerreindeel

inOnderzoek


OndersteunendWaterdeel

inOnderzoek


Plaatsbepalingspunt

inOnderzoek

j

Referentiepunt

fysiekAanwezig


Regenwaterbuffer

infiltratievoorziening


Regenwaterbuffer

bodemafdichting


Riooloverstort

overstortMesAanwezig


Riooloverstort

terugslagKlepAanwezig


Sluis

filterUitstroming


Stuw

filterUitstroming


ToplaagSteenzetting

ingewassen


Waterdeel

inOnderzoekAttributen

Waarde

Omschrijving

j

ja

n

nee
JaNeeNvt

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Ja Nee Nvt

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

indicatieWaterkerend

nvt

DuikerSifonHevel

indicatieWaterkerend

nvt

Gemaal

indicatieWaterkerend

nvt

Sluis

indicatieWaterkerend

nvt

Stuw

indicatieWaterkerend

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Ja

2

Nee

3

Niet van toepassingKleiKwaliteit

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Klei Kwaliteit

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalSteenzetting

kleikwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Goed erosiebestendig

2

Matig erosiebestendig

3

Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag.
KRWstatus

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

KRWstatus

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppwStilstaand

statusKRW

nvt

KRWOppwStromend

statusKRW

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K

Kunstmatig

N

Natuurlijk

S

Sterk veranderd
KRWwatertype

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

KRWwatertype

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KRWOppwStilstaand

typologieHuidig

nvt

KRWOppwStilstaand

typologieRefNatuurlijk

nvt

KRWOppwStromend

typologieHuidig

nvt

KRWOppwStromend

typologieRefNatuurlijk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

K0

Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzone

K1

Open polyhalien kustwater

K2

Beschut polyhalien kustwater

K3

Euhalien kustwater

M1a

Zoete gebufferde sloten

M1b

Niet-zoete gebufferde sloten

M2

Zwak gebufferde sloten (poldersloten)

M3

Gebufferde (regionale) kanalen

M4

Zwak gebufferde (regionale) kanalen

M5

Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd

M6a

Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart

M6b

Grote ondiepe kanalen met scheepvaart

M7a

Grote diepe kanalen zonder scheepvaart

M7b

Grote diepe kanalen met scheepvaart

M8

Gebufferde laagveensloten

M9

Zwak gebufferde hoogveen sloten

M10

Laagveen vaarten en kanalen

M11

Kleine ondiepe gebufferde plassen

M12

Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)

M13

Kleine ondiepe zure plassen (vennen)

M14

Grote ondiepe gebufferde plassen

M16

Diepe gebufferde meren

M17

Diepe zwakgebufferde meren

M18

Diepe zure meren

M19

Diepe meren in open verbinding met rivier

M20

Matig grote diepe gebufferde meren

M21

Grote diepe gebufferde meren

M22

Kleine ondiepe kalkrijke plassen

M23

Grote ondiepe kalkrijke plassen

M24

Diepe kalkrijke meren

M25

Ondiepe laagveenplassen

M26

Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen

M27

Matig grote ondiepe laagveenplassen

M28

Diepe laagveenmeren

M29

Matig grote diepe laagveenmeren

M30

Zwak brakke wateren

M31

Kleine brakke tot zoute wateren

M32

Grote brakke tot zoute meren

O1

Estuarium met beperkt getijverschil

O2

Estuarium met matig getijverschil

R1

Droogvallende bron

R2

Permanente bron

R3

Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand

R4

Permanente langzaam stromende bovenloop op zand

R5

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand

R6

Langzaam stromend riviertje op zand/klei

R7

Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei

R8

Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei

R9

Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R10

Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem

R11

Langzaam stromende bovenloop op veenbodem

R12

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem

R13

Snelstromende bovenloop op zand

R14

Snelstromende middenloop/benedenloop op zand

R15

Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem

R16

Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind

R17

Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem

R18

Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodemLeggerStatus

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Status legger

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

LeggerWatersysteem

statusLeggerWatersysteem

nvt

Waterdeel

statusLeggerWatersysteem

nvt

NormGeparamProfiel

statusLeggerWatersysteem

nvt

Onderhoudsplicht

statusLeggerWatersysteem

nvt

Bedieningsplicht

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

LeggerWaterveiligheid

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

OndersteunendWaterdeel

statusLeggerWatersysteem

nvt

NormGeparamProfiel

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

BekledingConstructie

statusLeggerWaterveiligheid

nvt

Bedieningsplicht

statusLeggerWatersysteem

nvt

Onderhoudsplicht

statusLeggerWaterveiligheid

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vastgesteld

2

Gewijzigd

3

Verwijderd

4

Niet van toepassing

5

In ontwerp
LokatieGrasbekleding

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Lokatie Grasbekleding

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BasismateriaalGras

lokatieGrasbekleding

nvt

ToplaagGras

lokatieGrasbekleding

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitentalud

2

Binnentalud
MateAangetastOppervlak

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Mate Aangetast Oppervlak

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTIMateriaalAfvalwaterketen

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materialen voor afvalwatertransportwerken

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

soortMateriaal


IBA

soortMateriaal


Inspectieput

soortMateriaal


KatodischeBescherming

soortMateriaal


LeidingSegment

soortMateriaal


Mantelbuis

soortMateriaal


Nooduitlaat

soortMateriaal


Ontluchter

soortMateriaal


Overkluizing

soortMateriaal


PiggingInstallatie

soortMateriaal


Verbindingsstuk

soortMateriaal
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Beton

2

PVC 4 ATO

3

PVC 6 ATO

4

HDPE 4 ATO

5

HDPE 6 ATO

6

Asbestcement

7

Gietijzer

8

Gres

9

Metselwerk

10

Polyester

11

Plaatijzer

12

HDPE 10 ATO

13

PVC 7.5 ATO

14

PVC 10 ATO

15

Gewapend beton

16

PVC

17

PE

18

Staal

19

GVK

98

Overig

99

Onbekend


MateriaalBekledingAfwerkingslaag

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding afwerkingslaag

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afwerkingslaag

typeMateriaalBekleding

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalBekledingBasismateriaal

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

MateriaalBekleding Basismateriaal

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

44

Klei

45

Veen
MateriaalBekledingGeotextiel

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Geotextiel

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Geotextiel

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

42

Vlies

43

Weefsel
MateriaalBekledingToplaagAsfalt

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Asfaltbekleding

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Asfaltbeton

2

Mastiek

3

Dicht steenasfalt

4

Open prefab steenasfaltmatten evt. met wapening, op geotextiel

5

Open steenasfalt

6

Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag)

7

Breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

8

Baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)

9

Breuksteen gepenetreerd met asfalt (patroonpenetratie)
MateriaalBekledingToplaagBeton

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag beton

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagBetonbekleding

typeMateriaalBekleding

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

OnbekendMateriaalBekledingToplaagGras

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Gras

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

21

Gezaaid gras

22

Graszoden en graszaad/zoden in kunststofmatten
MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag losgestort materiaal

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagLosgestortMateriaal

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

OnbekendMateriaalBekledingToplaagSteenzetting

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Toplaag Steenzetting

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

10

Betonblokken met afgeschuinde hoeken met gaten erin

11

Betonblokken zonder openingen

12

Open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal

13

Blokkenmatten zonder openingen als drager materiaal

14

Betonplaten van cementbeton of gesloten colloïdaal beton

15

Colloïdaal beton (open structuur)

16

Betonplaten (prefab)

17

Betonnen doorgroeistenen

18

Grasbetontegels

19

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat)

20

Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie)

23

Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen

24

Grof granulair materiaal danwel breuksteen verpakt in gaas

25

Fijn granulair materiaal danwel zand/grind verpakt in gaas

26

Breuksteen (stortsteen)

27

Gezette basalt

28

Gezette polygoonvormige betonzuilen

29

Gezette natuursteen

30

Kruidenvegetatie

31

Koperslak

32

Hoogovenslakken

33

Bak-/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol+zat)/basalt+asfalt

34

Blokkenmatten zonder openingen met of zonder geotextiel

35

Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel
MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal bekleding toplaag verpakte bekleding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagVerpakteBekleding

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Bekleding Uitvul Filter Vlijlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeMateriaalBekleding

nvt

VlijlaagUitvullaag

typeMateriaalBekleding

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen
MateriaalDrainageBuis

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal DrainageBuis

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Drainagebuis        

typeMateriaalDrainagebuis

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

PVC

2

Polyethyleen

3

Polypropyleen

4

Aardewerk

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalGordingen

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Gordingen

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Beton

2

Staal

3

Hout

99

OnbekendMateriaalKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materialen voor kunstwerken

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

typeMateriaalAfsluitmiddel

nvt

Aquaduct

soortMateriaal

nvt

Brug

soortMateriaal

nvt

DuikerSifonHevel

soortMateriaal

nvt

Stuw

soortMateriaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aluminium

2

asbestcement

3

beton

4

gegolfd plaatstaal

5

gewapend beton

6

gietijzer

7

glad staal

8

glas

9

grasbetontegels

10

hout

11

ijzer

12

koper

13

kunststof

14

kunststoffolie

15

kurk

16

lood

17

metselwerk

18

plaatstaal

19

puinsteen

20

PVC

21

staal

22

steen

23

voorgespannen beton

24

riet en/of biezen

25

zand

26

gips

28

roestvrij staal

27

gres

29

veen

30

klei

31

lokale bodemsoort
MateriaalOever

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie

Herkomst definitie

Aquo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

soortMateriaalOever

nvt

Verdediging

soortMateriaalOever

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aluminium

2

asbestcement

3

beton

4

gegolfd plaatstaal

5

gewapend beton

6

gietijzer

7

gips

8

glas

9

grasbetontegels

10

hout

11

ijzer

12

koper

13

kunststof

14

kunststoffolie

15

kurk

16

lood

17

metselwerk

18

plaatstaal

19

puinsteen

20

PVC

21

staal

22

steen

23

voorgespannen beton

24

riet en/of biezen

30

hardhouten eiken

31

hardhouten azob

32

hardhouten acacia

33

hardhouten overig

40

zachthout grenen

41

zachthout vuren

42

zachthout overig

50

stortsteen

51

schanskorf

52

kunststofmat

53

graskeien

98

overig

99

onbekendMateriaalTeenbestorting

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal teenbestorting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Teenbestorting

typeMateriaal

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

98

Overig

99

Onbekend
MateriaalZinkstuk

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Materiaal Zinkstuk

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Zinkstuk

typeMateriaalZinkstuk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Rijsscherm

98

Overig
MetingKwantiteitEenheid

Naar: Inleiding domeinen 

Beschrijving

Definitie

Meting kwantiteit eenheid

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

eenheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Meter