Inleiding

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaanA

AandrijvingPomp

AardOnderhoudsplicht

Afsluitwijzen

B

Bedieningsplichtige

Bedieningsverplichting

Bevaarbaarheidsklassen

BgtStatus

Bronhouder

C

Categorie

CategorieOppervlaktewater

CategorieWaterkering

D

Dijkopbouw

DrukKlasse

Dimensie

E

Eenheidpeil


F

FunctieAfsluitmiddel

FunctieGemaal

FunctieOppervlaktewater

FysiekVoorkomenBegroeidterrein

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus

FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

G

GedragGraszode

GrasKwaliteit

GrondsoortZode

HI

InwinnendeInstantie

Instantie

InwinningsMethode

J

J_N_of_Onbekend

JaNee

JaNeeNvt

K

KleiKwaliteit

KRWstatus

KRWwatertype

L

LeggerStatus

LokatieGrasbekleding

M

MateAangetastOppervlak

MateriaalAfvalwaterketen

MateriaalBekledingAfwerkingslaag

MateriaalBekledingBasismateriaal

MateriaalBekledingGeotextiel

MateriaalBekledingToplaagAsfalt

MateriaalBekledingToplaagBeton

MateriaalBekledingToplaagGras

MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

MateriaalDrainageBuis

MateriaalGordingen

MateriaalKunstwerk

MateriaalOever

MateriaalTeenbestorting

MateriaalZinkstuk

MetingKwantiteitEenheid

N

Niveau

NormGroep

NormKader

NauwkeurigheidXYvalue

O

Onderhoudsplichtige

Onderlaag

Ontstaanswijze

OrdeScope

OrdeSystematiek

P

PeilgebiedStatus

Percentage

Persistentie

Planstatus

Profielsoort

R

ReferentievlakkenDieptematen


S

SoortKwantiteitsmeting

SoortNatuurlijkeOever

Status

StatusPlus

T

TypeAfsluiter

TypeAfvoerAanvoergebied

TypeBediening

TypeBekledingconstructie

TypeBekledingLaag

TypeBodemlaag

TypeBrug

TypeConstructieOpbouw

TypeFilterlaag

TypeFunctioneelGebied

TypeFunctioneelGebiedPlus

TypeGeloosdWater

TypeIBA

TypeInvloedslijn

TypeInwinningsmethode

TypeKabel

TypeKathodischeBescherming

TypeKernopbouw

TypeKruising

TypeKunstwerk

TypeKunstwerkPlus

TypeKwelscherm

TypeLeiding

TypeMeetnet

TypeMeetinstrument

TypeOndergrond

TypeOndersteunendWaterdeel

TypeOpstellingPomp

TypeOverbruggingsdeel

TypeOvergangsconstructie

TypeOverstort

TypePaalIMGeo

TypeParameter

TypePeilgebied

TypePeilmerk

TypePiggingInstallatie

TypePomp

TypePompschakeling

TypeProfiel

TypePut

TypePutPlus

TypeRandvoorziening

TypeReferentielijn

TypeReferentiestelsel

TypeRegelbaarheid

TypeRegenwaterbuffer

TypeRioolgemaal

TypeRWZI

TypeScheiding

TypeSluis

TypeStelsel

TypeStreefpeil

TypeStromingsbegeleiding

TypeStuw

TypeTransportStelsel

TypeVegetatieObjectIMGeo

TypeVerbindingsstuk

TypeVerdediging

TypeVoedingskabel

TypeVispassage

TypeVuilvang

TypeWandconstructie

TypeWater

TypeWaterinrichtingPlus

TypeWaterkerendeConstructie

TypeWaterkeringsectie

TypeWaterkeringstelsel

TypeWaterPlus

TypeWetverordening

UV

Vormen

VullingsWijze

VerbindingsType

W

WaarOnwaar

Waterbeheerder

WaterstaatkundigeZonering

WatertypeKwalitatief

WatertypeKwantitatief

WelGeen

WindstreekMuurvlak