Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Oevers die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen. Zij maken deel uit van de 'groene oeverzones'.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij behalve met de waterdoorvoerende functie van een oppervlaktewaterlichaam nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Voorbeelden van natuurvriendelijke oevers zijn: flauw talud, plas-/drasberm en rietoevers.


Geometrie


Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Lijn

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Waterkant waarlangs vegetatie groeit

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft NatuurvriendelijkeOever ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.


NatuurvriendelijkeOever

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortNatuurvriendelijkeOever

Een aanduiding voor het soort natuurvriendelijke oever.

Typische soorten natuurvriendelijke oevers zijn: plasberm, flauw talud.

SoortNatuurlijke OeverWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


NatuurvriendelijkeOeverVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

NatuurvriendelijkeOeverID

Relatie naar NatuurvriendelijkeOever

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem