Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Kernopbouw


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Bodemlaag

Nvt

Nvt

Watervoerende laag


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeBodemlaag

Nadere aanduiding van het type bodemlaag.

TypeBodemlaagWatersysteem

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

IntegerWatersysteem

kernopbouwID

Relatie naar Kernopbouw

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem