RegenwaterbufferCompartiment

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie


Herkomst definitie:


Toelichting

Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Grootschalig

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Afsluitmiddel, Onderhoudsplicht, Regenwaterbuffer, Stuw, VasteDam, Verdediging


Relaties standaarden

Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak.

GeometryWatersysteem

volumeCompartiment


DoubleWatersysteem

oppervlakteCompartiment


DoubleWatersysteem

regenwaterbufferID

Relatie naar Regenwaterbuffer

IntegerWatersysteem