Regenwaterbuffer

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie


Herkomst definitie:


Toelichting


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Representatie

Associaties

RegenwaterbufferCompartiment


Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortRegenwaterbuffer

Definitie:

Een aanduiding voor de type van de regenwaterbuffer.

TypeRegenwaterbufferWatersysteem

aantalCompartimenten

Definitie:

Een aanduiding voor het aantal compartimenten per regenwaterbuffer.

SmallIntegerWatersysteem

actueelVolume

Definitie:

Een aanduiding voor de actuele volume.

DoubleWatersysteem

bodemafdichting

Definitie:

Een aanduiding voor de aanwezigheid van een bodemafdichting.

JaNeeWatersysteem

infiltratievoorziening

Definitie:

Een aanduiding voor de aanwezigheid van een infiltratievoorziening.

JaNeeWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem