Verdediging

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water

Herkomst definitie: Aquo (Profielverdediging)


Toelichting

Onder de definitie van "verdediging" vallen alle soorten talud- en bodemverdedigingen, zoals bijvoorbeeld: damwanden, kademuren, betuiningen en beschoeingen.

Een verdediging is altijd kleiner of gelijk aan het bijbehorende waterdeel en daarmee ook altijd kleiner of gelijk aan het HydroObject. Er kunnen op een HydroObject/Waterdeel wel meerdere Verdedigingen van toepassing zijn zowel aan de "linker" als de "rechter" oever.


       


Geometrie


Lijn

Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Niet van toepassing.


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Profielverdediging

Lijn

Nvt

Betuining, Cascade, Damwand, Kademuur, Keermuur

IMGEO

Keermuur-niet-bgt

Vlak

Kunstwerkdeel

Niet van toepassing

BGT

Strekdam


Kademuur, Damwand, Walbescherming

Vlak


Vlak

Kunstwerkdeel


Scheiding

Niet van toepassing


Niet van toepassing


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Hartlijn conctructie

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Verdediging

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortVerdediging

Definitie:

Een aanduiding voor het soort constructie dat als verdediging dient doet.


Toelichting:

Typische soorten verdediging zijn: beschoeiing, betuining, damwand, riet.

TypeVerdedigingWatersysteem

BGTType


TypeScheidingWatersysteem

relatieveHoogteligging


SmallIntegerWatersysteem

BGTStatus


BgtStatusWatersysteem

inOnderzoek


StringWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem


VerdedigingVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

verdedigingID

Relatie naar Verdediging

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem