Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een zuiveringseenheid is een afbakening van de zone, waarbinnen het ingezamelde afvalwater via de riolering naar éénzelfde rioolwaterzuivering (RWZI) wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden.

Herkomst definitie: AWK Gebruikersgroep


Toelichting

Locaties die niet op het riool zijn aangesloten vallen binnen het vlak, maar zijn dus in werkelijkheid niet aangesloten. Grenzen van de zuiveringseenheid hoeven zich niet te beperken tot de gemeente- en waterschapsgrenzen. 


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

AWK, IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Transportstelsel, RWZI


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Zuiveringseenheid ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

rwziID

relatie naar RWZI

GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryAWK