Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Onder andere voor de toetsing worden waterkeringen ingedeeld in secties. 

Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Waterkeringsectie

Lijn

Nvt

HWBPProjectSectie

ToetsspoorSectie,

Ondergrondsectie,

ToetsspoorDeelsectie

Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft WaterkeringSectie ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkeringsectie

Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie.

TypeWaterkeringsectieKeringen

afstandBegin

Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

m


Keringen

afstandEinde

Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

m


Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen