Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie


Toplaag verpakte bekleding. Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een verpakte bekleding.

Geen link in AQUO. 


Toplaag. Buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.

Herkomst definitie toplaag: AQUO


Bekleding. Dat waarmee iets bekleed is.

Herkomst definitie bekleding: AQUO


Bekleding waterkering. De bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil.

Herkomst definitie bekleding waterkering: AQUO

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagVerpakteBekleding erft de attributen van Toplaag.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Bekledingslaag, Toplaag


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinning OnbekendFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft ToplaagVerpakteBekleding ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

MateriaalBekleding ToplaagVerpakteBekleding


AQUO

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen