Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Het betreft een overkoepelend object waaronder de objecten Basismateriaal, Filterlaag, Geotextiel, Toplaag, en VlijlaagUitvullaag vallen. Deze objecten hebben naast de eigen attributen ook de attributen van Bekledingslaag (de objecten erven de attributen van Bekledingslaag).  


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject 

Keringen

Basismateriaal,  Filterlaag, Geotextiel, Toplaag, en VlijlaagUitvullaag


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Bekledingslaag

Nvt


Bekledingsconstructie

Uitvullaag

Toplaag

Geotextiel

Basismateriaal

FilterVlijlaagFunctioneel Model

Naar:Beschrijving, AttributenAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Naast onderstaande attributen heeft Bekledingslaag ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

Model

BekledingsconstructieID

Relatie naar Bekledingsconstructie

GUID


Keringen

JaarVanAanleg

Het jaar van Aanleg. Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

SmallInteger

WTI

Keringen