Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

Een constructie ten behoeve van het verplaatsen van afvalwater.

Herkomst definitie: GWSW


geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen

Herkomst definitie: AQUO


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Het hart van de locatie van het object


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

Inspire

Appurtenance


UtilityNodeKomt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Rioolgemaal ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en AWK.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

soortRioolgemaal

Het soort rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen.

TypeRioolgemaalAWK

capaciteitOntwerp

De ontwerpcapaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur.

Double

m3/uur


AWK

capaciteitHuidig

De huidige capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur.

Double

m3/uur


AWK

capaciteitGeinstalleerd

De geinstalleerde capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur.

Double

m3/uur


AWK

pompOvercapaciteit

Beschikbaar

De beschikbare pompovercapaciteit in mm per uur.


Integer

mm/uur


AWK

uitslagPeil

Het ingestelde uitslagpeil uitgedrukt in mNAP

Double

m NAP


AWK

aantalPompen

Het aantal pompen in het rioolgemaal.

IntegerAWK

adres

Het adres van het rioolgemaal

StringAWK

jaarVanAanleg

Het jaar waarin het rioolgemaal is aangelegd.

IntegerAWK

laatsteRenovatie

De datum waarop het rioolgemaal voor het laatst is gerenoveerd.

DateAWK

afvoerRichting

Regulier afvoerrichting (en evt calamiteitensturing)

StringAWK

leidingID

relatie naar leiding

GUIDAWK

transportstelselID

Relatie naar Transportstelsel

GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryAWK