Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

ReglementGrensWaterschap is de GIS representatie van de gebiedsgrens zoals die in de gebiedskaart is opgenomen bij het Reglement voor Bestuur van het waterschap. 


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft ReglementGrensWaterschap ook alle attributen van IMWA GeoObject


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


provincieReglement

De provincie waar het Reglement voor Bestuur van het waterschap is vastgelegd. 

Provincie


verwijzingNaarReglement

Een verwijzing naar de locatie waar Reglement voor Bestuur van het waterschap te vinden is. Dit gebeurt met behulp van een link. 

esriFieldTypeString


datumVaststelling

Datum waarop het Reglement voor Bestuur van het waterschap is vastgesteld door de provinciale staten. 

esriFieldTypeDate


cbsCode

de codering van een waterschap zoals deze door het CBS wordt gebruikt, een unieke viercijferige code. 

Integer

CBS

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry