Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

De beheergrens is de grens van het waterschap die is uitgesplitst naar de verschillende taken van het waterschap. Voor elke taak is er een aparte grens. 

Toelichting

Er zijn maximaal 5 taken voor een waterschap. 

watersysteem, waterveiligheid, waterketen, muskusratten bestrijding en wegenbeheer 


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft BeheerGrensWaterschap ook alle attributen van IMWA GeoObject


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID


soortTaak

De taken waarvoor het waterschap verantwoordelijk is op basis van de wettelijke grondslag. 

TypeTaak


cbsCode

de codering van een waterschap zoals deze door het CBS wordt gebruikt, een unieke viercijferige code. 

Integer

CBS

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry