Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een beweegbaar onderdeel van een kunstwerk met als doel een regulerende functie te kunnen vervullen.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Naar eigen inzicht


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem, Keringen

Duikersifonhevel, Gemaal, KunstwerkOpening 

Watersysteem

Sturing


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

HyDAMO


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,


Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Regelmiddel ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

soortRegelmiddel

Een aanduiding voor het soort afsluitregelmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgeslotengeregeld, gebaseerd op het sluitingsregelmechanisme. 

Typische soorten afsluitregelmiddelen zijn schuif, stuwklep en schotbalkdeur. 

Afsluitwijzen


HyDAMO

Watersysteem

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.

TypeRegelbaarheid


HyDAMO

Watersysteem

typeMateriaalRegelmiddel

Materiaal waar de afsluiter uit bestaat.

MateriaalKunstwerk


HyDAMO

Watersysteem

overlaatOnderlaat

betreft het een overlaat of een onderlaat

OverlaatOnderlaat


HyDAMO

Watersysteem

hoogte

Van toepassing bij overlaat: Hoogte van het afsluitregelmiddel

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

breedte

Effectieve breedte waar het water overheen of onderdoor kan stromen

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

minimaleHoogteBovenkant

Van toepassing bij overlaat: Minimale hoogte bovenkant afsluitregelmidde

Double

m NAP

HyDAMO

Watersysteem

maximaleHoogteBovenkant

Van toepassing bij overlaat: 

Maximale hoogte bovenkant afsluitregelmiddel

Double

m NAP

HyDAMO

Watersysteem

hoogteOpening

Van toepassing bij een onderlaat: De maximale hoogte van de opening aan de onderzijde van het afsluitregelmiddel

Double

m

HyDAMO

Watersysteem

stroomrichting

Stroomrichting gezien met de stroming mee

PositiefNegatief


HyDAMO

Watersysteem

afvoerCoefficient

Coëffciënt in de afvoerformule van het afsluitregelmiddel

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert

Double


HyDAMO

Watersysteem

functieRegelmiddel

Water regulerende functie

FunctieRegelmiddel


HyDAMO

Watersysteem

duikersifonhevelID

Relatie naar Duikersifonhevel

GUIDWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDWatersysteem

kunstwerkopeningID

Relatie naar Kunstwerkopening

GUIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem