Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

3D schematisatie van een kistdamGeometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Wandconstructie


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Kistdam

Lijn of vlak

Waterkering

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar. 
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Kistdam ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

lengte

Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters.

Double

m

Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP


Keringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object als vlak.

GeometryKeringen