Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Aandachtspunten voor de modellering of complexe objecten die voor de schematisatie verdere uitwerking vereisen. Locatie vispassage, zandvang, dood hout, beverdam etc.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Imwa GeoObject, Metadata


Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem/Hydamo


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft BijzonderHydraulischObject ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeHydraulischObject

Typering van het hydraulische object dat een aandachtspunt is voor de modellering. Bijvoorbeeld dood hout, beverdam, e.d.

TypeHydraulischObject


Hydamo

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem