Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage

Definitie

Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Meestal een constructie in de vorm van een open bak over een weg of andere waterloop.Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Grootschalig

Representatie

               Unicode 53

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van het aquaduct

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Metadata

Watersysteem

Overbruggingsdeel, Peilmerk

Watersysteem, Keringen

Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Aquaduct

Kleinschalig: punt

Grootschalig: vlak

Kunstwerk

nvt

IMGEO

Aquaduct

Vlak

Overbruggingsdeel

Nvt

INSPIRE

Aquaduct

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van het aquaduct, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Lijn

De feitelijke contouren. 

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Aquaduct ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWatersysteem.


Aquaduct

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

bodemhoogteBenedenstrooms

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. 

Double

m NAP

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

bodemhoogteBovenstrooms

De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. 

Double

m NAP

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

hoogteConstructie

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

breedte

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. 

Double

m

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

soortMateriaal

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

typeKruising

Type kruising INSPIRE domein.

TypeKruisingWatersysteem

richting

een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten

SingleWatersysteem

typeMethodeRuwheid

De naam van het type methode waarin de ruwheid van de watergang (vegetatieruwheid of bodemruwheid) of kunstwerk (wandruwheid) wordt uitgedrukt.

RuwheidTypeMethode


HyDAMO

Watersysteem

ruwheid

Maat voor de weerstand die het stromend water ondervindt van het materiaal en door de vorm van de constructie, uitgedrukt in de eenheid die past bij de typeMethodeRuwheid. 

Double


HyDAMO

Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

AquaductLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


AquaductVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, AttributenVooraanzichtBovenaanzicht
1.Bovenbreedte in m

2.Bodembreedte in m

3.Maatgevende hoogte bovenkant in mNAP

4.Bodemhoogte in mNAP

5.Constructie die het water onder het aquaduct doorvoert. Deze dient ingemeten te worden als brug of als duiker.

6.Lengte aquaduct