Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen 

Definitie

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. 

Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop. Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

AfvoergebiedAanvoergebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.


Bijlage met invulinstructie

Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties 

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

AfvoerAanvoergebied, LateraleKnoop


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Af-/Aanv.Geb.

Vlak

N.v.t

Aanvoergebied

Afvoergebied

Deelstroomgebied

INSPIRE

DrainageBasin

Vlak

Hydrography

RiverBasin


Komt voor in  

Legger

nvt

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft AfvoergebiedAanvoergebied ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

SoortAfvoerAanvoergebied

Een aanduiding voor het soort af-/aanvoergebied.  

TypeAfvoerAanvoergebied


AQUO

Watersysteem

ordeCode

Getal (of code) waarmee de mate van aftakking/scheiding in een afwateringsgebied-systeem wordt weergegeven. In het document “Nederlandse Methodiek Afvoergebieden”  is de methodiek beschreven voor het invullen van het attribuut ‘ordeCode’. De voorbeeld van de hele code is  “WZ.153.003”.

String


Inspire

Watersysteem

ordeScope

Scope van de bepaling van de ordeCode.

OrdeScopeWatersysteem

ordeSystematiek

Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode.

OrdeSystematiekWatersysteem

gerelateerdAfaanvoergebied

Een kleiner deelbekken in een groter bekken. 

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Af-/aanvoergebied. In te vullen op basis van topologie. 

GUID


Inspire

Watersysteem

ontstaanswijze

Ontstaanswijze van het af-/aanvoergebied (natuurlijk of door de mens gemaakt). 

Ontstaanswijze


Inspire

Watersysteem

waterafvoer

De oppervlaktewaterafvoer(en) van een afwateringsgebied. 

Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie. 

GUID


Inspire

Watersysteem

oppervlakte

De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied 

Wordt afgeleid op basis van de (vlak)geometrie 

Double

m2

AQUO

Watersysteem

lateraleKnoopID

Relatie naar Laterale Knoop

GUIDWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem