Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Nvt

Kunstwerk

Damwand, Kleikist


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Ingewonnen uit revisietekening of meting direct na aanleg (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Kwelscherm ook alle attributen van IMWA GeoObject, Metadata en LeggerWaterveiligheid.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeKwelscherm

Type van het kwelscherm

Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm

TypeKwelscherm


Project

Keringen

jaarVanAanleg

Het Jaar waarin het object is aangelegd.

SmallInteger


Project

Keringen

onderkantConstructie

Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

bovenkantConstructie

Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDKeringen

duikerSifonHevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

GUIDKeringen

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

GUIDKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDKeringen

kistdamID

Relatie naar Kistdam

GUIDKeringen

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDKeringen

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDKeringen

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object als lijn.

GeometryKeringen
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework