Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

RWZI: RioolwaterzuiveringsInrichting. Het totaal van grond, bouwwerken en installaties ten behoeve van het zuiveren van afvalwater.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUOGeometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig/midschalig

Grootschalig

Representatie

Hart van de locatie van de RWZI

de feitelijke contouren


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Afvalwaterketen

Lozingspunt, Zuiveringseenheid


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

Inspire

Environmental Management Facility


ActivityComplex
Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft RWZI ook alle attributen van IMWA GeoObject.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

typeRWZI

Het type zuivering, waarde uit domein te kiezen.

TypeRWZIAWK

adres

Het adres van de RWZI

StringAWK

beheerder

De beheerder van de leiding, waarde uit domein te kiezen.

InstantieAWK

eigenaar

De eigenaar van de RWZI, waarde uit domein te kiezen.

InstantieAWK

jaarVanAanleg

Het jaar waarin de RWZI is aangelegd.

IntegerAWK

laatsteRenovatie

De datum waarop het rioolgemaal voor het laatst is gerenoveerd.

DateAWK

inhoud

de Inhoud van de RWZI in m3

Integer

m3


AWK

slibBelasting

De slibbelasting van de RWZI.

DoubleAWK

referentieNrCBS

Het referentienummer van het CBS voor de RWZI.

IntegerAWK

milieuZone

een kenmerk waarin de straal (waarde in meter) vanuit het punt de milieuzone aanduidt

Double

m


AWK

maximalePompCapaciteit

De maximale pompcapaciteit van de RWZI in m3/uur

Integer

m3/uur


AWK

maximaleCapaciteitUurDWA

De maximale capaciteit van de RWZI bij droog weer in m3/uur

Integer

m3/uur


AWK

biologischeCapaciteit

De biologische capaciteit van de RWZI (IE).

Integer

IE (Inwoner Equivalent)


AWK

hydraulischeCapaciteit

De hydraulische capaciteit van de RWZI (m3/uur).

Integer

m3/uur


AWK

inwonerEquivalentBedrijven

Het aantal inwoner equivalenten van bedrijven waar de RWZI op is gebaseerd.

IntegerAWK

inwonerEquivalentInwoners

Het aantal inwoner equivalenten van inwoners waar de RWZI op is gebaseerd.

IntegerAWK

inwonerEquivalentRecreatie

Het aantal inwoner equivalenten van recreatie waar de RWZI op is gebaseerd.

IntegerAWK

metadataID

relatie naar metadata

GUIDAWK

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryAWK