Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage

Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het betreft een overkoepelend object met enkele algemene attributen die gelden voor elk type toplaag. Daarnaast is het object Toplaag een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het zodoende naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Elk object dat een type toplaag beschrijft (bijvoorbeeld ToplaagAsfalt) erft zowel de attributen van Bekledingslaag als van Toplaag.  


In onderstaande afbeelding staat de afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies met verschillende type toplagen.Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Toplaag

Vlak

Bekledingslaag

NvtFunctioneel Model

Naar:Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Toplaag  ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Bron definitie

Model

TypeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag

typeBekledingLaag

WBI

Keringen

Volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde

SmallInteger


KeringenBijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, AttributenGekopieerd uit:        TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van:                        TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen)


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling.


In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily