Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Keringen

Kernopbouw


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Bodemlaag

Nvt

Nvt

Watervoerende laag


Komt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.


Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Bodemlaag ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeBodemlaag

Nadere aanduiding van het type bodemlaag.

TypeBodemlaagWatersysteem

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

IntegerWatersysteem

kernopbouwID

Relatie naar Kernopbouw

GUIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem
       Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor