Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. (permanent is niet helemaal juist)        

Herkomst definitie: BGT


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contourenAssociaties

Model

Object

Algemeen

MetadataRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Waterdeel

Lijn of vlak

Nvt

Nvt

BGT

Waterdeel

Vlak

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Werkelijke contouren: zie inwinningsregels BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Water.  

Waardenverzameling: TypeWater

TypeWaterWatersysteem

bronhouder

De bronhoudercode van het object.  

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder.  

Bronhouder


BGT

Watersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

detailniveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset

Double


inspire

Watersysteem

eindRegistratie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

DateWatersysteem

inOnderzoek

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.  

JaNee


BGT

Watersysteem

lokaalID

Een lokale identifier toegewezen door de gegevensleverancier. De lokale identifier is uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde unieke identificator.

StringWatersysteem

lvPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

objectBegintijd

Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.

Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de datum uit de tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.

DateWatersysteem

objectEindtijd

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

DateWatersysteem

plusType

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.

Waardenverzameling: TypeWaterPlus

TypeWaterPlus


BGT

Watersysteem

relatieveHoogteligging

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object  

SmallInteger


BGT

Watersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

tijdstipRegistratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder.

Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert het tijdstipregistratie van het object, terwijl de objectBegintijd gelijk blijft.

DateWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem