Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

Herkomst definitie: IMGeo


Toelichting

Individuele bomen hoeven alleen te worden opgenomen indien dit gewenst is. Vaak zal dit in het stedelijk gebied wel gebeuren en in landelijk gebied niet, uitzonderingen daargelaten.


Boom


       

Haag, voorbeeld 1                                                Haag, voorbeeld 2

Geometrie


Lijn

Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Solitair: punt
Gelijksoortige objecten: lijn of vlak

Nvt

Nvt

IMGeo

Vegetatieobject

Punt, lijn of vlak

Nvt

Boom, Haag


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Lijn

Geen omschrijving beschikbaar.

Vlak

Geen omschrijving beschikbaar.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage


Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Keringen.Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

VegetatieObject

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

bgtStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object

BgtStatus


BGT

Keringen

bgtType

De specificatie van het soort vrijstaand vegetatieobject.

TypeVegetatieObjectIMGeo


IMGeo

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen


VegetatieObjectLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

VegetatieObjectID

Relatie naar VegetatieObject

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

VegetatieObjectVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

VegetatieObjectID

Relatie naar VegetatieObject

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringenBijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


BoomHaag


voorbeeld 1


voorbeeld 2