Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Voorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalen

Dijkpaal                        Strandpaal


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Keringen

Referentiestelsel


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Referentiepunt

Punt

Nvt

Dijkpaal


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Toetsing keringen, IRIS Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Een dijkpaal wordt terrestrisch ingemeten

(Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen).

Informatie m.b.t. strandpaal ontbreekt.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

afstandTotNulpunt

Afstand (in hectometers) van het referentiepunt t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering.

Integer

hm


Keringen

fysiekAanwezig

Kenmerk of een referentiepunt dan wel virtueel is dan wel gerepresenteerd wordt door een feitelijk punt.

Toelichting:

Het referentiepunt ligt altijd op de referentielijn van de kering. In bepaalde gevallen wordt het referentiepunt ook gerepresenteerd door een feitelijk punt bijvoorbeeld een dijkpaal. Deze dijkpaal hoeft niet op de referentielijn te liggen.

JaNee


Project

Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen