Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna (bron: Waterwet 06-08-2013)

Herkomst definitie: Waterwet (via Helpdesk Water)


Toelichting

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de Waterwet.

In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Oppervlaktewaterlichaam

Lijn of vlak

Oppervlaktewater

Nvt

BGT

Watervlakte

Vlak

Waterdeel

Nvt

INSPIRE

Standing water

Vlak

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

De feitelijke contouren of de hartlijn.

Het gaat eigenlijk om de kernzone van het water zoals dat door de waterbeheerder wordt beheerd.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

KRWStilstaandID

Relatie naar KRWOppervlaktewaterStilstaand

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem