PeilafwijkingGebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een afgebakend gedeelte van een peilgebied waarvoor een watervergunning van toepassing is voor een van het vigerend peilbesluit afwijkend oppervlaktewaterregime.

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Streefpeil


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Term: afwijkend streefpeil

Nvt

peil

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem