Streefpeil

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

In een peilgebied/peilafwijking nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).

Herkomst definitie: Functioneel Model Damo Watersysteem


Toelichting

Bij waterschappen worden diverse streefpeilen gehanteerd bij peilgebieden/peilafwijkingen. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.


Geometrie

Niet van toepassing.


Associaties

PeilafwijkingGebied, PeilgebiedVigerend, PeilgebiedPraktijk


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortStreefpeil

Definitie:

Een aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen.


Toelichting:

Typische soorten streefpeilen zijn: zomerpeil, winterpeil, vast peil, flexibel peil, afwijkend peil.

TypeStreefpeilWatersysteem

eenheid

Definitie:

De eenheid waarin het streefpeil is weergegeven.


Toelichting :

De default waarde is M voor meters ten opzichte van NAP

EenheidpeilWatersysteem

waterhoogte

Definitie:

De waterstand van het streefpeil.

Double

m NAP

Aquo

Watersysteem

beginPeriode

Definitie:

Begin van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is.  


Toelichting:

De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-10

StringWatersysteem

eindPeriode

Definitie:

Eind van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is.  


Toelichting:

De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-3

StringWatersysteem

peilgebiedpraktijkID

Relatie naar PeilgebiedPraktijk

IntegerWatersysteem

peilafwijkinggebiedID

Relatie naar PeilafwijkingGebied

IntegerWatersysteem

peilgebiedvigerendID

Relatie naar PeilgebiedVigerend

IntegerWatersysteem