PeilbesluitGebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een gebied waar een bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in oppervlaktewaterlichamen van kracht is.

Herkomst definitie: Functioneel Model DAMO Watersysteem


Toelichting

Het gebied waarop het besluit (peilbesluit/partiële herziening) van toepassing is.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren

Associaties

PeilgebiedVigerend


Relaties standaarden

Niet van toepassing.


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Afbeelding feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem

Shape.AREA


DoubleWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem