MeetLocatieProfiel

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij landmeetkundig ingewonnen kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

Bergingsgebied, HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

PROF.

Afhankelijk van het subtype

Nvt

Lengteprofiel

Profiel oppervlaktewater


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Gemeten contouren.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


MeetlocatieProfiel

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code


StringWatersysteem

soortProfiel


ProfielSoortWatersysteem

referentievlak

Definitie:

Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen.


Toelichting:

Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld.

ReferentievlakkenDieptematen


Aquo

Watersysteem

opmerking


StringWatersysteem

objectBegintijd


DateWatersysteem

objectEindtijd


DateWatersysteem

naamspace


StringWatersysteem

lokaalID


StringWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

IntegerWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen


MetingProfielPunt

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code


StringWatersysteem

soortMeetpunt


TypeProfielpuntWatersysteem

codeVolgnummer


IntegerWatersysteem

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

meetlocatieprofielID

Relatie naar Meetlocatieprofiel

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


MetingProfielLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Definitie:

Een uniek identificerende code voor het object.


Toelichting:

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

meetlocatieprofielID

Relatie naar Meetlocatieprofiel

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn

GeometryWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem